woensdag 22 maart 2006

Met de klas een interactief verhaal maken

Met de klas een verhaal schrijven is leuk, maar het wordt nog leuker als je van je verhaal een soort adventuregame kunt maken. De VPRO heeft tijdens Cinekid festival 1997 laten zien hoe je zoiets met betrekkelijk eenvoudige middelen zelf kunt doen.Recept

Ingrediënten
  • een klas met kinderen die allemaal erg goed zijn in iets, zoals het bedenken van een verhaal, het maken van tekeningen, het werken met een tekstverwerker of html-editor, het organiseren van een groep.
  • een computer met een tekstverwerker of een html-editor
  • heel veel enthousiasme

Bereidingswijze

Bedenk met de groep de hoofdpersonen van een verhaal, een thema (bijvoorbeeld een verhaal over de lente, een ontmoeting tussen monsters), en een aantal verhaallijnen. Bedenk ook een start van het verhaal (het verhaal begint bijvoorbeeld bij een ontmoeting tussen twee monsters in een dierentuin), en een einde van het verhaal (het ene monster eet het andere op), en een locatie waar alle verhaallijnen zich afspelen.

Maak tekeningen van de hoofdfiguren. Deze komen in alle verhaallijnen voor.

Verdeel de taken: er moeten verhaaltjes worden geschreven, tekeningen gemaakt worden (die eventueel weer ingescand moeten worden op de computer), de teksten en de plaatjes moeten in de computer gezet worden en daarna op de juiste manier achter elkaar gezet worden. Eén persoon moet de regie hebben over het totale verhaal: dat mag de leerkracht zijn, maar misschien dat één van de kinderen die taak ook wel op zich wil nemen. De kinderen mogen in groepjes werken, maar sommige taken kunnen ze ook individueel uitvoeren.

Vervolgens worden de verschillende verhaallijnen door de kinderen uitgewerkt, en van tekeningen voorzien. In de eerste én de laatste tekening van iedere verhaallijn zit een plaatje waarmee je door kunt klikken naar een (aantal) andere verhaallijn(en).

De regisseur is er verantwoordelijk voor dat de verhaallijnen op de goede manier in de tekstverwerker of de html-editor worden gezet, en dat alle links gemaakt worden.

Ik ben benieuwd naar eventuele resultaten: sturen jullie me een berichtje?

Geen opmerkingen: