maandag 22 september 2008

Roadmap Leren in virtuele 3D-werelden

Klik hier voor de RoadmapOp verschillende onderwijsinstellingen wordt gewerkt met virtuele werelden. Het afgelopen jaar in het kader van een SURFnet-pilot ervaring opgedaan met Active Worlds. Maar sommige instellingen zijn al veel langer bezig met virtuele werelden. Fontys bijvoorbeeld heeft een eigen eiland in Second Life waar ze op verschillende manieren onderwijs vorm geven.

Paul Dirckx, Frank Niesten en Roel Martens schreven de Roadmap Leren in virtuele werelden. In die roadmap delen ze de kennis die ze hebben opgedaan bij het onderzoek naar en het gebruik van virtuele werelden. De Roadmap beschrijft de ontwikkeling op het gebied van leren in virtuele 3D-werelden, onderwijstoepassingen in deze werelden, de hard- en software die ervoor nodig is en blikt ten slotte kort vooruit naar de toekomst.

In de roadmap van Fontys worden verschillende mogelijkheden genoemd op welke manier virtuele werelden in het onderwijs ingezet kunnen worden zoals presentatie van eigen werk in virtuele werelden en ontwerpen. Ik vind de roadmap een goed startpunt van waaruit je verder kunt gaan denken of het zinvol is om virtuele werelden in je eigen onderwijs een plaats te geven. Het bedenken en maken van een virtuele wereld is over het algemeen tamelijk tijdrovend in vergelijking met allerlei andere (ict-)middelen. Het is daarom alleen zinvol om ervan gebruik te maken als het ook echt wat toevoegt aan je onderwijs en als het een probleem oplost dat met andere, eenvoudiger toe te passen middelen, niet opgelost kan worden.

Ik vind zelf virtuele werelden vooral interessant omdat ze de mogelijkheid bieden om groepen mensen bij elkaar te brengen in een - min of meer - authentieke omgeving. Zo kunnen in een virtuele omgeving verschillende beroepsgroepen met elkaar samenwerken op een virtuele werkplek, bijv. apothekersassistenten die samenwerken met apothekers in een virtuele apotheek, onderwijsassistenten en leerkrachten in een virtueel klaslokaal of de tandartsassistent met de tandarts. In de virtuele omgeving kunnen allerlei rollenspellen gedaan worden waarbij ieder vanuit zijn eigen vak moet handelen. Op die manier doe je niet alleen kennis op op je eigen vakgebied: je leert ook welke taken je (toekomstige) collega's hebben en hoe je daarmee moet samenwerken.

Een mooi voorbeeld hiervan is het project ViTAAL van de Hogeschool Utrecht waarin leraren in opleiding praktijkervaring opdoen met het begeleiden van leerlingen bij hun taalontwikkeling. Wil je van dit project en van andere projecten die zijn uitgevoerd in virtuele werelden meer weten meld je dan aan voor de evaluatie van de pilot van SURFnet op 1 oktober in Utrecht. Deelname is gratis en er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar!

Geen opmerkingen: