vrijdag 13 november 2009

Veilig of niet?

afbeelding van een lieveheerbeestje in een bloemkelkZo af en toe ga ik naar conferenties om nieuwe inspiratie op te doen. Alhoewel het meestal gaat om conferenties over ICT en onderwijs en alle presentaties en workshops in dat teken staan, is de positie die ICT-techniek inneemt vaak heel verschillend. Bij sommige conferenties wordt er door middel van de techniek, naast de kennisuitwisseling op die locatie, nog een heel netwerk omheen gelegd met mensen van buiten de locatie: bloggers, twitteraars en mensen die de conferentie volgen via (streaming) video, Slideshare enz.

Dat voegt natuurlijk wel wat toe aan zo'n conferentie. Allereerst leer je (als bezoeker) het beste door het te doen en te ervaren en wie wil leren over alle mogelijke (web 2.0) tools kan er het beste zelf mee aan de slag gaan. Daarnaast vergroot je je mogelijkheden en je expertise door mensen van buiten de conferentielocatie virtueel naar binnen te halen: ze geven feedback op wat er gebeurt, stellen vragen en koppelen hun eigen kennis en ervaringen aan de lezingen waardoor de conferentie natuurlijk veel rijker van inhoud wordt, zowel tijdens de conferentie als achteraf. En natuurlijk levert zo'n netwerk van geïnteresseerden ook nog mooie promotie op voor ons vak!

Maar ik denk dat er ook nadelen kunnen kleven aan het creëren van zo'n netwerk om een conferentie heen. Als regel ga je naar een conferentie om te leren: van de presentaties en de workshops of van elkaar. Om te leren heb je een veilige omgeving nodig. Wat een veilige omgeving is, is voor iedereen verschillend. Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat de bezoekers van een conferentie die omgeving veilig genoeg vinden om te leren. Maar dat kan anders liggen als die omgeving uitgebreid wordt tot - in principe - de hele wereld doordat er gebruik wordt gemaakt van allerlei media. Zelf vind ik het lang niet altijd prettig als er tijdens sessies opnames worden gemaakt, en ik weet zeker dat het voor een aantal mensen een belemmering vormt om vragen te stellen.

Ik denk dat voor leerlingen die situatie niet anders is. Voor sommigen zal het gebruik van allerlei web 2.0 tools een motivatie zijn om te gaan leren: het kan heel fijn zijn om aan de wereld te laten zien wat je al kan. Voor anderen zal het juist een belemmering zijn: ze zijn onzeker over hun prestaties of ze willen liever excelleren in een kleinere groep. Ik denk daarom dat we heel bewust moeten zijn hoe we met deze middelen omgaan, en dat we onze leerlingen erop moeten wijzen dat ze hierin keuzes mogen en moeten maken: wat voor de een stimulerend werkt, kan voor een ander een rem betekenen. Gelukkig bieden de meeste web 2.0 tools niet alleen mogelijkheden om je eigen content vrij te geven, maar ook om die af te schermen. Laten we er goed gebruik van maken!

Afbeelding van kukkurovaca, gepubliceerd onder CC-by-sa-nc.

Geen opmerkingen: