dinsdag 7 december 2004

EduExchange

Vandaag was ik bij de conferentie EduExchange: een evenement waarbij praktijkervaringen rondom e-learning gedeeld en uitgewisseld worden. Het accent van deze dag lag op metadatering. Mijns inziens niets anders dan wat ik ooit heb geleerd op de bibliotheekopleiding: het maken van titelbeschrijvingen (inclusief het toekennen van inhoudelijke ontsluitingscriteria). Vroeger deed je dat op cataloguskaartjes, nu gebeurt het digitaal. Dat is handig, want daardoor heb je meer mogelijkheden om informatie te ontsluiten en om te zoeken. Door de samenwerkingspartners Kennisnet en ROC-i is een mooie standaard ontwikkeld voor het toekennen van metadata voor educatieve content, maar waar ik niemand over hoorde spreken was hoe die metadata straks toegekend (gaan) worden. Ik denk dat die stap meer aandacht moet gaan krijgen, met name wat betreft het omschrijven van de inhoud m.b.v. (vrij te bepalen) trefwoorden. Het toekennen van trefwoorden is niet eenvoudig. Er moeten afspraken gemaakt worden hoe wordt omgegaan met synoniemen en verschillende schrijfwijzen van een woord, op welk niveau de informatie wordt ontsloten en of er verwijzingen gemaakt worden naar ruimere, verwante en engere begrippen etc. Over dit soort zaken is al veel bekend, dus het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden, maar er zullen wel keuzes gemaakt moeten worden hoe hiermee wordt omgegaan, anders ben ik bang dat de effecten van de standaard in de praktijk minimaal zullen zijn. Doelstelling voor EduExchange 2005 om hiervoor een aantal alternatieven in kaart te brengen??

2 opmerkingen:

Pierre zei

Hoi Margreet,

Indirect denk ik dat de effecten van de set afspraken die er nu voor het BVE liggen niet zo minimaal zijn.
Het was voor het eerst dat er 16 projecten rond dit thema bij elkaar waren en hun resultaten presenteerden voor bijna 200 deelnemers. Die deelnemers waren voor een groot deel niet de techneuten, maar vooral ook mensen die mee gaan bepalen waar we onze energie in moeten gaan steken. En ik heb meer dan eens een verbaasd "goh, gebeurt er al zoveel" gehoord (gevolgd overigens door "maar dit en dit zouden we nog zo en zo moeten aanpakken"). Ik denk dat juist door die kennisdeling voorkomen kan worden dan we in het onderwijs overbodig nieuwe wielen uit gaan vinden. En zoals we de 'verschillende' werelden van BVE en Hoger Onderwijs voor dit soort zaken bij elkaar brengen, doen we dat ook voor de werelden 'onderwijs' en 'bibliotheek'.

Margreet-ICT en Onderwijs zei

Hoi Pierre,

Blijkbaar heb ik meer gesproken met de mensen die bezig waren met de projecten dan met de beleidsmakers! Maar ik ben het helemaal met je eens dat wat er al gebeurt heel positief is. Alleen denk ik dat we nu niet tevreden achterover moeten gaan leunen, maar dat we nu onze aandacht moeten gaan richten op het goed toepassen van de standaard. Vandaar ook mijn suggestie om daar op een volgende EduExchange op terug te komen. En misschien dan wel met een delegatie van bibliothecarissen erbij!