woensdag 22 december 2004

Goed voornemen voor 2005: geld uitgeven (via CKV-bonnen)!

In het 'Bulletin Cultuur & School' las ik dat de CKV-bonnen een goede stimulans zijn voor cultuureducatie in het onderwijs. Daarmee ben ik het van harte eens: veel meer dan vroeger bezoeken leerlingen allerlei culturele instellingen, en doen ook de culturele instellingen veel moeite om de jongeren te bereiken. Maar wat me erg verbaasde was dat nog steeds lang niet allen CKV-bonnen door scholen worden uitgegeven. Sterker nog: er zijn 'awards' voor scholen die al hun bonnen hebben uitgegeven! De cijfers van 2002/2003:

Er is voor 6,9 miljoen euro aan bonnen aangevraagd door de scholen. Per schoolniveau is besteed:
  • Basisvorming: 85%
  • VMBO (CKV): 69%
  • HAVO (CKV): 63%
  • VWO (CKV): 65%
  • Speciaal Onderwijs: 61%
  • Praktijkonderwijs: 26%
  • Studenten Pabo: 26%
  • Docenten: 53%

Natuurlijk zijn er allerlei redenen voor dat een deel van de bonnen niet wordt uitgegeven: het is arbeidsintensief voor docenten om leerlingen te helpen een keuze te maken of om zelf dingen binnen school te organiseren, bij sommige onderwijsvormen zijn de CKV-bonnen niet aan een vak gekoppeld waardoor ze te vrijblijvend zijn, het aanbod is voor sommige onderwijsvormen minder geschikt etc. Maar toch vind ik het heel jammer dat zoveel geld blijft liggen, terwijl er zo verschrikkelijk veel leuke en zinvolle dingen mee gedaan kunnen worden. Er zijn allerlei instanties die CKV-bonnen accepteren: bibliotheken, (muziek)theaters, poppodia, bioscopen, musea en nog veel meer. Leerlingen kunnen zelf naar voorstellingen gaan van hun keuze, maar ook kunnen met CKV-bonnen activiteiten georganiseerd worden op school: voorstellingen, workshops etc. Wie zich wil informeren over de mogelijkheden van de CKV-bonnen kan terecht op de de CKV-pagina's van de CJP-site en op de docenten-CKVbonnen-site. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar?


Geen opmerkingen: