donderdag 6 januari 2005

we-media of we-onderwijs??

Op het weblog van Jeroen Steeman vond ik de beschrijving van een essay van Suze Krijnen over weblogs, dat zij heeft geschreven voor haar minor Journalistiek van de Universiteit Utrecht. De titel van haar essay luidt: "We-media : Weblogs voor een betere civiele journalistiek". Ik vond zelf een van de meest interessante elementen van het essay haar constatering op welke punten de 'conservatieve' journalistiek tekort schiet, en hoe weblogs de zo ontstane gaten opvullen. Ik zie daarin zeker ook overeenkomsten met het onderwijs. Ze noemt o.a. het feit dat er in de conservatieve journalistiek: er is sprake van een top-down benadering en traditionele media beperken zich vaak tot een vaste groep van specialisten en voorlichters en maken weinig gebruik van bronnen uit het publiek. Als ik kijk naar het onderwijs, zie ik daar vaak dezelfde verschijnselen: de docent bepaalt de lesstof en doceert, en er wordt weinig gebruik gemaakt van de al aanwezige kennis in de groep. Ik denk dat een weblog zich uitstekend leent voor het nieuwe leren (zoals o.a. wordt voorgestaan door Luc Stevens), waarbij de docent meer optreedt als coach en begeleider van het leerproces van de leerlingen, en waar niet de leerstof, maar het leerproces van de leerlingen centraal staat.

Geen opmerkingen: