dinsdag 4 juli 2006

Historische MySpace toepassing

Via Weblogg-ed kwam ik bij dit leuke voorbeeld van het gebruik van netwerksoftware als MySpace. Mr. Coe, ik vermoed dat hij docent geschiedenis is, heeft zijn leerlingen pagina's laten maken van historische personen uit de tijd van Richard III. Op elke pagina staat een foto van een historische figuur uit die tijd, je kunt er een aantal blog-entry's vinden en een uitspraak die die persoon ooit heeft gedaan.

Het leek mij een reuze leuke opdracht die je op veel manieren kunt invullen: maak pagina's van bekende wetenschappers uit een bepaald tijdperk waarin je aangeeft hoe ze elkaar geïnspireerd hebben, van moderne schrijvers waarin je ze commentaar laat geven op elkaars boeken, van politici (actueel: geef in hun weblog hun commentaar rondom het vallen van het kabinet), enz.

Wat leer je daarvan? Niet alleen moet je om zo'n pagina te kunnen maken je verdiepen in het leven van die personen, maar je moet je ook proberen in te leven in die persoon: wat vinden ze, hoe stonden/staan ze tegenover (het werk van) hun collega's enz. Om zich een totaalbeeld te kunnen vormen moeten ze het werk van hun medeleerlingen bekijken en bedenken hoe ze dat kunnen laten aansluiten bij hun eigen persoon. Om alles te kunnen verwoorden moeten de leerlingen kunnen schrijven, misschien zelfs in de stijl van de persoon van wie ze een pagina maken. En het wordt vooral leuk als ze tot slot gaan reageren op elkaar (of liever gezegd: op de pagina's van elkaars personen).

Ik zie er wel wat in, in zo'n opdracht!

1 opmerking:

Edwin Mijnsbergen zei

Ik ook.
Creatief omgaan met beschikbare en poulaire middelen!

Edwin