vrijdag 8 september 2006

Boek of mp3-speler

Goed gevulde boekenkastStichting Lezen kwam eergisteren met een persbericht over een Onderzoek van de Jeugdraad waaruit blijkt dat bijna de helft van de jongeren graag leest in de vrije tijd en dat verplicht lezen voor school voor de meeste jongeren geen probleem is. Meer dan een kwart van de jongeren leest er zelfs meer door. Onder 'lezen' wordt in dit onderzoek verstaan het lezen van boeken.

Dat lijkt niet tegen te vallen, maar in het onderzoeksverslag zelf staat daarnaast ook te lezen dat twee op de tien jongeren (18%) helemaal geen boeken voor school leest, en dat ruim een kwart van de jongeren thuis minder leest t.g.v. het verplichte lezen op school. En dat vind ik dan wel weer bedroevend: de eerste doelstelling van literatuurlessen op school zou mijns inziens toch moeten zijn om leerlingen enthousiast te maken om te lezen.

Ik denk daarom dat het toch verstandig is om leerlingen op een andere manier te enthousiasmeren voor het lezen van boeken dan door ze te verplichten een aantal boeken te lezen. Misschien moeten we leerlingen om te beginnen alleen de inhoud van de boeken aanbieden en niet de letters zelf. Oftewel: laten we eens kijken of het helpt als we onze leerlingen luisterboeken aanbieden. Die kun je beluisteren terwijl je naar huis fietst of scootert, op de fitness probeert om brede schouders en een sixpack te kweken of als je je krantenwijk aan het lopen bent. Errug praktisch als je zo'n druk leven leidt als menig scholier.

Maar als oud-bibliothecaris vind ik het natuurlijk wel spijtig dat boeken daarmee misschien gaan verdwijnen. Ik hecht wel aan die soms wat muffe geur en de rijk geïllustreerde omslagen! Gelukkig is er nu een Amerikaans bedrijf dat begrip heeft voor de tweestrijd waarin ik mij bevind. Zij brengen 'voorbespeelde' mp3-spelers uit in de vorm van een boek. Heerlijk: zo kan ik mijn boeken behouden! Is dit nu substitutie, innovatie of transformatie??

Play Away

Bron

Geen opmerkingen: