donderdag 7 juni 2007

Web-literacy in het basisonderwijs

Gisteren promoveerde Els Kuiper op haar onderzoek over 'Teaching web-literacy in primary education'. Ik heb niet het hele proefschrift gelezen, maar wel de conclusies ervan en die zijn zeker de moeite waard!

Ik citeer een aantal zaken uit de conclusies in het proefschrift:

Ongeacht de leeftijd, blijken kinderen sterk gericht te zijn op het vinden van een concreet, letterlijk antwoord op hun vraag. Het weinige onderzoek naar verschillen tussen jongens en meisjes laat zien dat meisjes internetinformatie preciezer lezen dan jongens en minder complexe zoektermen formuleren.
Terwijl de overvloed aan gemakkelijk toegankelijke, ongestructureerde en ongeautoriseerde informatie op internet van de gebruiker reflectie, geduld en flexibiliteit vraagt, is dat juist niet de manier waarop kinderen internet benaderen en gebruiken.
Van belang voor de onderwijspraktijk is dat in programma's die zich richten op het verwerven van kritische internetvaardigheden, een duidelijke nadruk moet liggen op kwaliteiten als reflectie en flexibiliteit, alsmede op het kritisch lezen op internet.
Het leesonderwijs zou meer gericht moeten zijn op jet gebruik van internet als bron van informatie. Traditionele methoden voor begrijpend lezen zijn gebaseerd op het begrijpen en beoordelen van gedrukte teksten. Internetleesvaardigheid kan niet geleerd worden uit een boek; bovendien gebruiken veel leerlingen internet naast of in plaats van boeken als bron van informatieve teksten. Dat vraagt om aanpassing van de bestaande methoden.
En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik ben heel blij met dit onderzoek. Ik denk dat het bevestigt wat een heleboel leerkrachten al wel vermoedden, en waar ze vaak ook al mee aan de slag waren. Maar met dit onderzoek kunnen die onderwijsvernieuwingen onderbouwd en verder uitgewerkt worden.

Overigens: de leerboekjes die Els heeft gemaakt en gebruikt voor haar onderzoek kun je downloaden van het web. Een aanrader als je met je leerlingen een project wilt doen over voeding!

1 opmerking:

Freek zei

Hallo Margreet, interessant stuk over media-educatie. Ik nodig je uit eens op mijn site te kijken, www.freekzwanenberg.nl. Mijn afstudeeronderzoek gaat over het schrijven van lesmateriaal over de omgang van jongeren met internet. Daarbij is het hoofddoel om ze kritisch te laten reflecteren. Op mijn website heb ik allerlei voorbeelden van lessen, inclusief gebruikte filmpjes enz. Verder houd ik je weblog goed bij, ben hard aan het nadenken over hoe ik eventueel games kan inzetten in het onderwijs. Freek