vrijdag 14 december 2007

CSI in de les

Naar de siteBiologie? Dat is saaaaaai! En erfelijkheidsleer met al die toestanden over chromosomen. Brrr! Dat veel leerlingen niet staan te wachten op een verhandeling over cellen, bloed en erfelijkheid, dat realiseert Schooltv zich ook. Ze hebben daarom gezocht naar een spannende context om dat verhaal te kunnen vertellen en dat is ze gelukt met de bloedstollende crimi 'Wie is de dader'?

De crimi is in feite een serie lessen over het menselijk lichaam: organen, cellen, huid, bloed en erfelijkheid, bestemd voor de onderbouw havo/vwo. De lessenserie bestaat uit 3 televisie-afleveringen, een spel en een aantal opdrachten. Alles is inmiddels (de tv-afleveringen zijn in maart/april uitgezonden op televisie) te bekijken op internet.

De leerling moet zelf onderzoeken verrichten en de juiste conclusies trekken uit de gevonden aanwijzingen om dader en motief van de moord te achterhalen. Makkelijk is dat niet: je moet niet alleen verstand hebben van biologie, maar ook heel goed logisch kunnen redeneren om de moordenaar aan te kunnen wijzen.

Schooltv noemt deze crimi een spel. Dat ben ik niet met ze eens omdat ik vindt dat een aantal cruciale elementen van een game niet aanwezig zijn. Er is namelijk geen echte competitie in het spel: niet tegen jezelf noch tegen de computer. Er is namelijk steeds maar één antwoord mogelijk en er is ook geen sprake van het verbeteren van je eigen vaardigheden. Je vindt de moordenaar wel of je vindt hem niet, en dat is toch wat anders dan een spel waarin je je auto steeds iets sneller laat racen en/of jezelf steeds beter positioneert ten opzichte van anderen.

Maakt dat wat uit? Nee, wat mij betreft niet. 'Wie is de dader' vind ik een enorm aansprekende manier van biologie-onderwijs. Aansluitend bij wat leerlingen interessant vinden en tegelijkertijd ook authentiek. Niet alle stof in één keer bestuderen maar 'just in time' en 'just enough': steeds op het goede moment genoeg informatie om de raadsels op te kunnen lossen. Een mengsel van bestuderen en zelf onderzoek doen. En dat alles voorzien van tekst, beeld en geluid.

Schooltv maakt het docenten verder makkelijk om in de les met het materiaal aan de slag te gaan door een docentenhandleiding aan te bieden waarin o.a. lessuggesties staan en toetsvragen bij de thema's.

Op deze manier wordt lesgeven wel heel erg leuk ;-)

N.B. Nog een aanvullende tip: als je leerlingen in groepjes de moord laat oplossen kun je ze eerst individueel conclusies laten trekken uit de onderzoeken en ze daarna vragen in kleine groepjes hun ideeën met elkaar te delen. Daarvoor zou je gebruik kunnen maken van de placemat-methode waarbij je een vel papier verdeelt in één vak in het midden en ca. 4 vakken eromheen. Meer tips voor samenwerkend leren vind je in deze brochure.Geen opmerkingen: