maandag 11 februari 2008

HBO-kennisbank

Naar de Kennisbank
Sinds kort is de vernieuwde HBO-Kennisbank online. Je kunt daar nu niet meer alleen terecht voor scripties, maar ook voor allerlei andere zaken, zoals onderzoeksverslagen en lesmateriaal. Daar word ik blij van omdat ik denk dat dit mogelijkheden biedt om leerlingen in het voortgezet onderwijs beter zicht te geven op wat er tijdens een vervolgstudie van ze verwacht wordt. En het is natuurlijk een rijke bron vakliteratuur die voor leerlingen van de tweede fase goed toegankelijk is. Prima materiaal om te gebruiken als je bezig bent met je profielwerkstuk!

De kennisbank is ontsloten op trefwoorden, namen van hogescholen, schrijvers, soort publicatie en datum. De meest voor de hand liggende methode is om eerst te zoeken op een trefwoord en daarna de search te verfijnen, bijv. op type publicatie of op datum. Als je wilt snuffelen dan kun je in het zoekscherm niets invullen en op 'zoeken' klikken. Je krijgt dan een overzicht van alle documenten die in de Kennisbank zijn opgenomen: 7726 publicaties, waarvan 5900 scripties (bachelor en master), 447 leermiddelen en 1379 (overige) publicaties. Ik mis zelf wel een overzicht van gebruikte trefwoorden; ik vind het altijd makkelijk om op die manier mijn zoektocht af te bakenen. Ik hoop dat dat nog komt, maar ook zonder dat kan ik iedereen de vernieuwde Kennisbank van harte aanbevelen.

Geen opmerkingen: