woensdag 23 april 2008

Oorlogspropaganda

Naar de tool om zelf een oorlogspropagandafilm te makenBinnenkort is het weer 4 en 5 mei. Ik vind het nog altijd een moment om bij stil te staan omdat er nog zo verschrikkelijk veel oorlog in de wereld is. Hoe je bij jongeren het onderwerp bespreekt vind ik lastig. Sommigen vinden het heel erg een ver-van-hun-bed show; anderen vinden het een saai onderwerp en soms oubollig onderwerp. Ik was daarom blij met de vondst van de Propaganda Filmmaker: een tool om zelf een promotiefilm te maken waarin je het Amerikaanse volk duidelijk maakt waarom het belangrijk was dat de VS zich mengde in de Tweede Wereldoorlog.

Voor het maken van de film maak je gebruik van beeld- en geluidmateriaal uit die tijd. Je kunt zelf bepalen hoe je de beelden combineert. Je zou bij deze website verschillende opdrachten kunnen. Je zou bijvoorbeeld leerlingen kunnen laten nadenken over de vraag of zij vinden dat het optreden van de VS een goede zaak was of niet en of ze ook parallellen kunnen trekken naar inmenging in oorlogsgebieden zoals dat nu gebeurt. Daarna kunnen ze dan met de tool op de website een film maken die hun standpunt promoot.

Je zou ook leerlingen de opdracht kunnen geven om de beelden op de site te bekijken en te ontdekken of de beelden objectief of subjectief zijn en waarom. Als het subjectieve beelden zijn dan zou je ze kunnen vragen om op internet te zoeken naar beelden die het tegenovergestelde subjectieve beeld laten zien van het ingrijpen van de oorlog.

Een derde opdracht zou kunnen zijn dat leerlingen hun eigen mening geven over inmenging in buitenlandse zaken. Dat kan oorlogssituaties betreffen, maar ook een (economische) boycot (Olympische Spelen). Als ze een standpunt hebben gekozen kunnen ze een campagne bedenken en uitwerken om hun mening uit te dragen: eerst moeten ze bepalen wie de doelgroep is van de campagne (leerlingen, docenten) en vervolgens welke media ze gaan gebruiken (bijv. schoolkrant, internet) en welke middelen (posters, website, weblog, film). Om zich te oriënteren hoe beelden gebruikt kunnen worden om een visie neer te zetten kunnen ze beelden van de Propaganda Filmmaker bekijken.

Met deze tool kun je leerlingen niet alleen na laten denken over zaken als oorlog en pacifisme, maar ervaren ze ook de macht en de onmacht van de media.

Geen opmerkingen: