vrijdag 5 december 2008

Wiki-wijs?

Klik hier om naar de NOS-berichtgeving over het plan van minister Plasterk te gaanDe afgelopen week vertelde minister Plasterk dat hij een project wil starten waarin docenten hun eigen lesmateriaal maken: Wikiwijs. De bedoeling is dat dat gebeurt in wikivorm, vergelijkbaar met het Wikiversity-project.

Ik ben erg blij met de bedoeling die achter het project zit: de scholen stimuleren om gezamenlijk leermaterialen te ontwikkelen. Maar met de koppeling met een wiki ben ik niet blij: volgens mij is dat gereedschap niet geschikt daarvoor. De redenen?
  • een wiki biedt weinig mogelijkheden tot interactie en is daarmee op zijn best een multimediaal boek,
  • een wiki levert dus ook geen SCORM-output en kan dus alleen als informatiebron in een ELO gehangen worden,
  • Een wiki is erop gericht om één eindproduct op te leveren. Een wiki is daarom voor het beschrijven van de kennis die leerlingen zich eigen moeten maken een goed middel; dat moet immers éénduidig zijn. Maar in het onderwijs wordt die kennis verpakt in didactiek: afhankelijk van de leerling, van het niveau waarop hij functioneert, van zijn leervoorkeur, van de onderwijsvisie van de school gaat de leerling aan de slag met de kennis die hij zich eigen moet maken. Elke school kiest daarom zelf welke lesmethode gehanteerd wordt en zelfs daarin worden door docenten vaak stukken aangepast of toegevoegd. Een wiki biedt daarvoor niet de mogelijkheid: in een wiki is het streven er immers op gericht om één eindproduct op te leveren,
  • Wie kijkt op Wikiversity zal zien dat de kwaliteit daarvan verschilt van pagina tot pagina, dat sommige onderwerpen ver zijn uitgediept en andere onderbelicht blijven en dat er lang niet overal een logische indeling is in categorieën. Ook vind je er soms 'vreemde' pagina's zoals deze, die eruit ziet alsof het privé-cursus is van een docent. Door het ontbreken van een logische structuur is het moeilijk om lessen te vinden die aansluiten bij jouw onderwijs. Daarmee wordt het lastig om voort te bouwen op de leermaterialen van anderen wat juist een voordeel kan zijn van digitale leermaterialen.
Ik denk dat er in het beste geval uiteindelijk weinig verschil zal zijn tussen Wikiwijs en Wikipedia: beiden zullen goede informatiebronnen zijn die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het onderwijs. Maar voor het ontwikkelen van leermaterialen zou ik liever andere tools gebruiken. Er zijn in Nederland al een aantal initiatieven waarin scholen gezamenlijk leermaterialen ontwikkelen en met elkaar (en soms het hele onderwijsveld) delen. Daarin wordt commerciële tools zoals Lectora maar ook met Open Source pakketten zoals eXe. Volgens mij hebben die pakketten veel betere mogelijkheden voor het creëren van een pakket met leermiddelen dan een wiki. Ik denk dat Plasterk zich niet echt verdiept heeft in de ins en outs van wiki's. Wiki-dom??

Foto van Leighblackall

26 opmerkingen:

Edugram zei

Margreet,

Helemaal mee eens.
Je bent me net een slag(je) voor. Wilde hierover een blogbericht schrijven. Doe dat volgende week waarin ik nog wat dieper in wil gaan op het verschil elo vs. wiki.

Mijn bedrijf Edugram biedt overigens voor het onderwijs goedkope educatieve Lectora licenties voor docenten thuis en op school Beetje reclame mag wel toch :-)

Evert van Malkenhorst
Edugram
http://edugram.web-log.nl/
http://www.edugram.nl

Margreet-ICT en Onderwijs zei

Ja hoor, beetje reclame mag wel ;-)
Ben wel benieuwd naar jouw verhaal. Ik ben redelijk goed op de hoogte van wiki's maar minder van de verschillende programma's om lessen mee te maken, dus ik hoop dat je daar meer over vertelt! Overigens verbaast het me dat je het hebt over het verschil tussen een ELO en een wiki. Ik zie een ELO meer als de plaats waar het lesmateriaal toegankelijk wordt gemaakt en ik zou jullie software omschrijven als een tool om ELO-onafhankelijk lessen te maken, onderling te delen en te bewerken. Maar ik laat me graag van overtuigen dat ik het verkeerd zie!

GEOgraaf zei

Ook ik zie die Wiki niet zitten, naast de redenen die jij noemt geloof ik niet dat er erg veel docenten zijn die 'zomaar' een les(materiaal)gaan maken. Met zomaar bedoel ik zonder daar voor te worden gefaciliteerd in tijd.
Er schijnt al een 700.000 pagina's aan lesmateriaal op het internet te staan volgens een bericht op Vives, dus die wiki is helemaal niet nodig (ik vraag mij af waar die pagina's dan te vinden zijn. Ik heb zo'n lijstje niet.Iemand?)
Daarnaast zal er toch ook een kwaliteitseis aan het materiaal moeten worden gesteld in de vorm van een redactie/ moderatie.
Overigens ben ik een fanatiek Lectoragebruiker (niet via Evert gekocht:-)en net geupload naar versie 9

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Geograaf,
Heel veel docenten maken al lesmateriaal; dat kun je allemaal al online vinden. Maar dat zijn meestal lessen die docenten hebben gemaakt voor eigen gebruik en die ze willen delen met anderen. Prachtig, maar volgens mij is het de bedoeling van het wikiwijs-project dat het alle kerndoelen moet gaan afdekken. Dat betekent dat er tevoren structuur in aangebracht moet worden en dat docenten bereid moeten zijn om lessen te maken die ze zelf misschien wel veel liever uit hun methode halen. Daar heb ik inderdaad ook mijn twijfels bij, of er veel docenten zijn die dat willen doen. Daarnaast denk ik, net als jij, dat het belangrijk is dat er een kwaliteitsbewaking komt: er is heel veel materiaal op internet maar van niet alles word ik blij. Kortom: volgens mij moet Plasterk nog eens heel goed nadenken over wat lesmateriaal is, en wat ervoor nodig is om een methode te maken en waarom het nodig is dat er heel veel verschillende lesmethodes zijn. Ik heb niet de indruk dat hij zich daar erg in heeft verdiept!

Smetty zei

Interessant idee. Echt iets voor een minister om daarmee uit te pakken. :)

Zoals je zegt, benieuwd naar de uitwerking. Dan geloof ik toch meer in onze Klascement.net en alle gelijkaardige Europese projecten.

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Smetty,
Toch vind ik het idee om dit soort zaken te organiseren niet slecht. Er is op dit moment heel veel materiaal maar dat is slecht ontsloten en wie een compleet curriculum wil draaien op basis van digitaal leermateriaal moet erg zijn best doen. De bestaande metadatering voldoet hiervoor niet. Maar helaas zijn dat zaken waar Plasterk ook niet aan heeft gedacht blijkbaar want dat is ook niet mogelijk in een wiki. Tsjonge, hoe meer ik erover nadenk des te meer vind ik het plan tekort schieten ;-(

janien zei

In dit expertenkoor hier de stem van een amateur-beginner. Tja, wat je over wiki's zegt, Margreet, mijn wiki's laat ik de laatste tijd voorafgaan door 'library', want dat zijn ze ook, vind ik. Meer verzameling/bibliotheek/vitrine van links, mededelingen, weetjes, 'leer'brokken, ... dan werkplaats. 'Het Scriptorium' is ooit 'atelier' geweest voor mijn klassen, voor een soort van woordenlijstje. Van di-da-deutsch heb ik een werkplaats/marktplaats voor 1)leraren/ 2)leerlingen Duits willen maken, maar in die functie is het een luchtkasteel gebleven. Het werd gewoon een 'library wiki'.

Kan dit een kleine illustratie bieden bij jouw bezwaren?

In elk geval: elke ICT-invoer op school vind ik zinvol. Maar we kunnen ons toch best eerst bezinnen op wat specialisten ozlas jij ter zake aanbrengen. Bezin eer je begint en Goed begonnen half gewonnen. Oude wijsheid voor nieuwe leeromgevingen ...

cientje zei

Afgelopen woensdag was ik aanwezig op het innovatieplatform bij de workshop wikiwijs en heb ik gesproken met de mensen van Cap Gemini die al van het ministerie van onderwijs de opdracht hebben gekregen het wikiwijsproject uit te voeren. Afgelopen vrijdag heb ik Cap gemini de volgende mail gestuurd:

----------------------
Ik heb ook nog eens nagedacht over het hele wikiwijs gebeuren.Ik heb een dringend verzoek aan het ministerie van onderwijs en aan jullie (Cap gemini dus red FB) om mee te gaan werken aan de initiatieven die er al zijn op het gebied van gezamenlijke, gratis, leermateriaal ontwikkeling. Daar zijn efficiëntie slagen te maken die mogelijk meer effect zullen hebben dan het lanceren van een heel nieuw project.Als docenten, al of niet met leerlingen (want daar gaat het immers om) en vakspecialisten, met elkaar een wiki willen maken dan is daar uiteraard niets op tegen. Dat kan nu al, ook zonder interventie van het ministerie.Waar behoefte aan is, is de coördinerende rol, op het gebied van het delen van leermaterialen die de VO-raad nu op zich heeft genomen, te versterken.Het is al, voor verschillende vakken binnen het VO, mogelijk om curriculum dekkend materiaal mbv internet samen te stellen. Het samenrapen van stukjes en beetjes materiaal verspreid over allerlei plekken op het internet en te plaatsen in een voor de leerlingen zinvolle leercontext kost docenten best veel tijd.

Docenten kiezen graag een methode ter ondersteuning omdat ze dan enige zekerheid hebben dat alles aan bod komt wat aan bod moet komen. Het maken van wiki’s, zoals de minister dit voor zich ziet, gaat dit dilemma voor docenten niet oplossen, maakt het eerder groter, want daarmee krijgen docenten en leerlingen er nog een mogelijke bron bij.Voordat er nog een stap verder gezet wordt in het hele wikiwijs gebeuren zou ik graag een goede en complete analyse willen zien van de werkelijke dilemma’s en problemen die nu spelen rond de ‘gratis’ schoolboeken en de bestaande initiatieven om met elkaar zinvolle materialen te maken en te delen. Het is zeer de vraag of wikiwijs de beste oplossing is voor de bestaande dilemma’s.Met vriendelijke groeten,Francine Behnen

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Francien,
Ik denk dat je je brief vooral moet richten aan minister Plasterk zelf. Hij kan als opdrachtgever de eis stellen dat Cap Gemini samenwerking zoekt met bestaande initiatieven. Vreemd overigens dat dit wordt neergelegd bij Cap Gemini terwijl bijna alles rondom ICT en onderwijs in het po, vo en mbo bij Kennisnet terecht komt. En helemaal als je je realiseert dat Kennisnet allerlei projecten met wiki's heeft uitgevoerd. Weet jij waarom Cap Gemini hierbij is gehaald en wie bij dat bedrijf deze klus gaat uitvoeren?

cientje zei

Helaas heb ik geen idee waarom Cap Gemini erbij is gehaald.
Wel kreeg ik dit bericht van hen:

Ter informatie: komende vrijdag, 5 dec is de Wikiwijs site in de lucht, vanaf vrijdag 19 dec is het mogelijk om bij te dragen aan de discussie aangaande Wikiwijs i/h Onderwijs. Komende periode zal ik je de inloggegevens doen toekomen.

Helaas kan ik de site nog niet vinden. wikiwijs.nl en www.wikiwijs.nl verwijzen naar kennisnet.nl.
Het geheel doet vermoeden dat Cap Gemini er al behoorlijk wat tijd in gestoken heeft.
En daar kan ik best een beetje boos om worden. Dat geld had beter besteed kunnen worden aan het versterken van de bestaande projecten.
Tijdens de wikiwijs workshop afgelopen woensdag vroeg een bestuurder van een grote scholengemeenschap of er geld beschikbaar was voor het vrijmaken van docenten om content voor wikiwijs te leveren. De vertegenwoordigster van het ministerie vroeg zich vervolgens hardop af of dat wel nodig zou zijn.
Ik denk dat je je de reacties in de zaal op deze uitspraak wel kunt inbeelden. De vertegenwoordigster van het ministerie kreeg een erg rood hoofd.
Ik ga maandagochtend, nadat ik les heb gegeven, even bellen met de contactpersoon van Cap Gemini. Die man heeft waarschijnlijk naar beste eer en geweten deze klus van het ministerie aangenomen. Ik zal met hem bespreken hoe nu verder, ook gezien de reacties op deze blog en andere blogs die zijn ontstaan over wikiwijs. Ik heb verder geen rechtstreekse contacten met (personen rondom) de minister zelf. Wie wel?

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Francine,
Je kunt een bericht sturen naar minister Plasterk via zijn OCW-pagina: http://www.minocw.nl/ministerplasterk/reageer/index.html. Misschien helpt het. Ik ben wel benieuwd naar het verhaal van Cap Gemini. Hou je ons op de hoogte?

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Francine,
Op basis van jouw verhaal kon ik de wiki achterhalen: http://www.wikiwijsinhetonderwijs.nl/. Helaas kun je nu nog geen account aanvragen: die krijg je alleen op uitnodiging. Lijkt me niet echt de wiki-gedachte.....!

cientje zei

Nee, dit is niet de wiki-gedachte en daar worstel ik nogal mee.
Wiki's bieden een mogelijkheid om met elkaar heel mooie dingen te doen, maar laten we dan wel de JUISTE dingen doen.

Wytze Koopal zei

Ik ben zeer benieuwd naar wat cientje nog meer te weten komt over dit initiatief.
Wat betreft de wikiwijsinhetonderwijs website: vorige week donderdag kon je nog vrijelijk tekst toevoegen (wat ik niet gedaan heb overigens), maar nu dus niet meer. En alles zit nu achter slot en grendel. Erg raar allemaal.

Rene Nederhand zei

Net even naar de technologie gekeken op de site. Het is gemaakt in mediawiki, de software van Wikipedia. Daar lijkt mij niets mis mee: een open systeem, voor iedereen toegankelijk, gebruikmakend van open standaarden en een bewezen track record.
Prima initiatief. Ik ben enthousiast.

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Francien en Wytze,
Ik heb ook de indruk dat er achter de schermen al van alles is gebeurd. Waarom de wiki nu gesloten is weet ik niet: ik hoop dat ze daar straks wat over vertellen. We zullen de 19e de site in ieder geval in de gaten houden!
@René,
Ik ben niet tegen wiki's; integendeel. Maar je kunt er weinig interactie mee creëren (je kunt er bijvoorbeeld geen toetsen mee maken waarvan je de resultaten inleest in een ELO) en een wiki is natuurlijk bedoeld om één eindversie te maken van een document. Het bijzondere van digitale materialen vind ik nu net dat elke docent er een eigen versie van kan maken die aansluit bij de lessen die hij geeft. Een wiki is daar niet echt voor gemaakt; die is juist gemaakt om één eindversie te maken van een les. Dus niks mis met wiki's maar wel met het middel in relatie tot het doel!

cientje zei

Technisch is er zeker niets mis met wikiwijsinhetonderwijs. Met de mogelijkheid die een wiki biedt is op zich ook niets mis.
Waar het wel mis gaat is dat wikiwijs wordt gepresenteerd als de oplossing voor een aantal knelpunten en dilemma's in het huidige onderwijs. Maar een wiki kan deze knelpunten en dilemma's niet oplossen omdat een wiki hiervoor niet het geschikte middel is.
Margreet heeft in haar eerste post al een aantal knelpunten en dilemma's opgesomd.
Met het risico in herhaling te vallen som ik hieronder de huidige knelpunten op waar we in de onderwijspraktijk mee te maken hebben:
- doordat de boeken voor leerlingen gratis worden moeten scholen zelf boeken in gaan kopen. Dit moeten scholen europees aanbesteden. Dit levert een enorme administratieve rompslomp met zich mee. Verloren energie die beter besteed had kunnen worden aan het onderwijsproces. Een wiki kan hiervoor een alternatief bieden, maar dan blijf je opereren binnen het lineaire denken over onderwijs met als basis het model van van Gelder. Dit biedt geen mogelijkheid voor werkelijke onderwijsvernieuwing. Het helpt alleen de educatieve uitgevers om zeep.
- Docenten en leerlingen gebruiken leerboeken heel verschillend. De ene docent volgt het boek op de letter en verwacht dat leerlingen op een toets kunnen laten zien hoe goed ze de informatie uit het boek, al of niet tijdelijk, in hun hoofd hebben opgeslagen. Een andere docent gebruikt het boek meer als een soort geheugensteun en ter controle of alle onderdelen van het verplichte curriculum voldoende aan bod zijn geweest, en laat leerlingen op meerdere manieren informatie verwerken tot persoonlijke kennis. Een wiki kan in plaats van het leerboek de benodigde steun bieden. Een voordeel is dat een wiki minder snel veroudert dan een boek. Het zou dan handig zijn als vakexperts ook mogen meeschrijven aan de schoolwiki's. De vraag is of ze dit zullen doen, want de vakexperts houden over het algemeenn de bestaande wiki's en plaatsen als www.kennislink.nl goed bij. Een actieve docent maakt daar al gebruik van. Wikiwijs heeft daardoor slechts een zeer beperkte toegevoegde waarde.
- Heel veel docenten zijn ontevreden over de methode die ze gebruiken en zoeken aanvullende leermaterialen of maken deze zelf. Kijk maar eens in de leermiddelendatabase van digischool. Het staat er vol met aanvullende materialen. Tussen het kaf is uitmuntend koren te vinden. Gratis en voor niets. Door docenten en leerlingen gemaakt, voor docenten en leerlingen om te gebruiken. Om deze materialen goed vindbaar te maken is het nodig om door te blijven gaan met Edustandaard en Edurep; het consequent metadateren van gemaakte materialen en goed opslaan in daarvoor geschikte databases. Wikiwijs zal zich hier ook bij aan moeten sluiten. Het betekent dat alle te maken wikipagina's volgens edustandaard van metadatering voorzien moeten worden, anders vindt een zoekende in Edurep de gemaakte pagina's niet terug en dat zou een beetje jammer zijn.
- Steeds meer scholen bezinnen zich op de functie van het gebruik van leerboeken. Want, wie leert er van het samenstellen van een leerboek? Juist; de auteurs zelf. Is het mogelijk om het onderwijs zo te ontwerpen dat de leerlingen, uit de ruwe materialen die volop voor handen zijn op internet, in hun eigen woorden de leerstof samenstellen? Deze scholen bezinnen zich op, vaak constructivistische, niet-lineaire leermodellen, in combinatie met vormen van lineair leren. Als docent heb je in een dergelijke omgeving weinig aan een kant en klaar leerboek of wiki. Wat een docent die dergelijk leren wil bewerkstelligen in zijn klas nodig heeft zijn goed uitgewerkte leertaken met correcte lijsten met concepten die de leerlingen zich eigen moeten maken, duidelijk beschreven leeractiviteiten en goede protocollen, rubrics of portfolio's die docenten en leerlingen helpen om inzichtelijk te volgen of alles wat aan bod moet komen daadwerkelijk aan bod is geweest en van voldoende kwaliteit is. De uitwisseling van dergelijk ondersteunende materialen zou via een wiki kunnen, maar een geschiktere plaats om dergelijke zaken onderling uit te wisselen is de vakcommunities.
- Leerlingen hebben nogal eens hiaten in hun kennis. Het is voor leerlingen prettig wanneer zij, in hun eigen tempo, deze hiaten kunnen wegwerken. Dit vraagt om leermaterialen waarmee leerlingen hun eigen hiaten kunnen opsporen en eindeloos kunnen oefenen. Goede voorbeelden van applicaties die dit bieden zijn muiswerk, tio-schrijven en de reken- en wiskundeoefeningen die het Freudentahl instituut biedt. Leerlingen vinden het heel prettig om zichzelf te toetsen en direct resultaat te zien. Daardoor zijn bijvoorbeeld wrts en allerhande digitale toetsen heel populair. Er is een schreeuwend tekort voor vrijwel alle vakken en alle niveaus aan goed toegankelijk leermateriaal wat leerlingen helpt zichzelf te toetsen en hiaten weg te werken. Een wiki is een ongeschikt middel om toetsen te plaatsen en uit te wisselen, laat staan te maken.
- Binnen een elo worden behaalde (toets)cijfers of resultaten meteen geregistreerd en in verband gebracht met andere behaalde cijfers of resultaten. Dit kan technisch niet met een wiki.
- Docenten die met hun leerlingen aan de slag gaan met andere, activerendere vormen van onderwijs bevinden zich vaak in een omgeving die hen daarin niet ondersteunt. Ouders hebben verwachtingen hoe het onderwijs eruit moet zien. Leerlingen hebben dat ook. Ik heb zelf meegemaakt dat een teamleider bij mij een les kwam observeren waarin leerlingen heel intensief met een opdracht via internet bezig waren en na 10 minuten naar mij toe kwam met de mededeling "later deze week kom ik een echte les bij je observeren".
Wikiwijs houdt traditionelen denkbeelden over leren en onderwijs in stand en is onderwijskundig volstrekt niet innovatief.
- Steeds meer docenten en leerlingen gebruiken ergens virtuele ruimte (elo) waar zij met elkaar in en buiten de les kunnen communiceren over de leerstofinhoud. Leerlingen kunnen er de benodigde (aanvullende) materialen vinden (dat zou een aantal wikipagina's kunnen zijn, maar ook teleblik filmpjes, pagina's van vakexperts, etc.), ze kunnen hun opdrachten en huiswerk altijd vinden, ze kunnen digitaal gemaakt werk inleveren (raakt de docent het nooit meer kwijt) en ze kunnen buiten de les om vragen stellen aan de docent. In toenemende mate maken docenten en leerlingen hier gebruik van. Deze zeer zinvolle virtuele tijd die leerlingen en docenten met elkaar doorbrengen wordt door weinig schoolleidingen en al helemaal niet door de inspectie gezien als onderwijstijd. Gemiste kans, wikiwijs gaat dit niet helpen oplossen.
- Docenten zouden een bepaalde hoeveelheid tijd moeten besteden aan deskundigheidsbevordering, voor een fulltimer 170 uur per jaar. Veel docenten zouden deze uren wel in willen zetten om veranderingen aan te brengen in hun onderwijspraktijk en om de ondersteunende materialen die daarbij horen te ontwikkelen, maar krijgen eenvoudigweg de gelegenheid niet omdat dit roostertechnische knelpunten veroorzaakt of lesuitval. Het idee bij wikiwijs is dat docenten uit zichzelf, zonder extra bezoldiging, blijkbaar binnen hun uren deskundigheidsbevordering, mee gaan werken aan het vullen van de wiki's. Ik wens de enthousiaste collega's die hier aan bij gaan dragen veel gezondheid toe.

Kortom: als bron van aanvullende informatie kan wikiwijs een functie krijgen in het onderwijs.
Verwachtingen dat wikiwijs op revolutionaire wijze het onderwijs gaat helpen innoveren horen op de pagina luchtkastelen.

cientje zei

http://www.wikiwijsinhetonderwijs.nl/ is nu helemaal uit de lucht.

Heel verstandig.

cientje zei

Voor wie nog geinteresseerd is in het vervolg van wikiwijs:
http://www.innovatieplatform.nl/html/Innovatieplatform/document_download.cfm?doc=3FBF1325-D528-E0D9-97B40ACD461064FB.DOC&doc_name=Hoe wijs is Wiki

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Francine,
Is dat document niet van dezelfde datum als de bijeenkomst waar het idee van Wikiwijs werd gepresenteerd? Ik ben wel benieuwd wat er gedaan gaat worden met Wikiwijs maar ik heb de indruk dat er op dit moment vooral achter gesloten deuren plannen gemaakt worden.

cientje zei

Klopt. Het document is een verslag van de workshop. Vooral de positieve opmerkingen zijn nogal uitvergroot. Het document geeft een heel milde weergave van de kritische opmerkingen die tijdens de workhop zijn gemaakt.
Achter gesloten deuren gaan de ontwikkelingen gewoon door. Ik heb nog geen enkele reactie gekregen op het bericht wat ik op jouw aanraden naar de minister had gestuurd. Ik heb tot nu toe ook nog geen enkele reactie gekregen van de medewerkers van ocw waarvan ik het mailadres had.
Het komt op mij over dat ze de kritiek niet willen horen, of misschien horen ze het wel, maar hebben de felle reacties verlammend gewerkt en hebben ze besloten gewoon door te gaan op de ingeslagen weg.
Vanaf vrijdag is het mogelijk om een inlogaccount aan te vragen voor wikiwijs. Het is dan nog niet de bedoeling dat er content gemaakt wordt, maar dat er in de wiki een discussie op gang komt over het gebruik van wikiwijs in het onderwijs. Of zoiets.
Voor de grap kunnen we gewoon een linkje plaatsen naar deze discussielijn. En andere blogs over wikiwijs.
Of we zouden met z'n allen kunnen besluiten om helemaal niet in te loggen op wikiwijs.

Hans Hak zei

Wikiwijs boycotten???
Belachelijk!! Het lijkt inmiddels wel of wikiwijs een bedreiging is geworden.
Ikzelf zie wikiwijs als grondstof voor het maken van digitaal lesmateriaal. De content van deze dynamische onderwijsencyclopedie zal veelal gebruikt worden om te verwerken in leerarrangementen die gemaakt worden met auteurstools. Vrij toegankelijk, rechtenvrij en zonder hiervoor apart te moeten inloggen in Kennisnet vakcommunities oid.
Hopelijk onstaat er naast Wikiwijs een initiatief vanuit OC&W om een “open source” auteurstool te ontwikkelen/omarmen om hergebruik van deze leerarrangementen in de toekomst te waarborgen.
Wikiwijs garandeert m.i. langdurige beschikbaarheid van informatiebronnen die binnen digitaal lesmateriaal kunnen worden opgenomen en zal een enorme besparing opleveren t.a.v. onderhoud en beheer van leerarrangementen.
Het samenstellen (arrangeren) van digitaal lesmateriaal zal ook eenvoudiger worden door de zoekfunctionaliteit binnen één database.
Hopelijk omarmd of besteedt de minister naast wikiwijs óók aandacht aan een landelijke opslagmogelijkheid (noem het maar wiki base) van leereenheden conform het initiatief van IP-VO waarbinnen het re-arrangeren van deze samengestelde lessen mogelijk wordt gemaakt.

Aan OC&W de uitdaging om het Nederlandse onderwijs naast Wikiwijs ook allemaal dezelfde auteursomgeving en leermiddelendatabase te laten gebruiken zodat hergebruik gewaarborgd is en de nieuwe standaard is geboren.

GEOgraaf zei

@Hans
Ja en WIE gaat die ".. content van deze dynamische-onderwijsencyclopedie' maken? Jij?

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Hans,
Natuurlijk vind ik het een goed idee als docenten een tool krijgen waarmee ze hun eigen lesmateriaal kunnen maken en online zetten. Maar een wiki is volgens mij niet het juiste middel daarvoor. Het lijkt me heel onzeker als je de avond tevoren een les hebt gemaakt en tijdens de les blijkt iemand anders daarin veranderingen aangebracht te hebben. Natuurlijk kun je dan in een wiki de oude versie gebruiken maar dat is niet echt handig. Een wiki is gebaseerd op de gedachte dat één versie de juiste is, en dat is bij lesmateriaal natuurlijk niet het geval. De aanpak die voor de ene leerling perfect werkt, werkt voor een ander geen meter. Op de site van MinOCW staat het zo geformuleerd: 'Docenten zullen niet zo snel onjuiste of onvolledige lesstof toevoegen, wanneer precies te zien is dat zij dit materiaal hebben toegevoegd.'. Dat vind ik ook niet echt een stimulans om je werk online te zetten!

Als het echt gaat om feiten dan is Wikipedia een prima bruikbare bron. Voordeel daarvan is dat daaraan veel meer mensen meewerken, ook buiten het onderwijs. Daar zit ook een behoorlijk actieve 'redactie' op van gebruikers die de nodige bijdragen hebben geleverd en hebben laten zien dat ze het wikiwerk conscientieus en nauwgezet ter hand nemen.

Daarnaast zijn er nog een aantal technische belemmeringen. De mogelijkheden om andere zaken dan tekst te gebruiken zijn over het algemeen beperkt, er is weinig tot geen interactie en er zijn zeer beperkte mogelijkheden om structuur aan te brengen of te zoeken in een wiki.

Tot slot kun je je afvragen of er voldoende mensen zijn die hun zelfgemaakte lessen zonder enige vergoeding online willen delen met anderen. Ik ben daar zelf niet zo somber over maar ik ben wel bang dat je op die manier vooral heel veel 'leuke' lessen krijgt en dat het aanbod weinig samenhangend wordt.

Ik had daarom graag gezien dat de energie die en het geld dat in dit initiatief wordt gestoken gebruikt was om bestaande initiatieven in kaart te brengen en te ondersteunen. Dit lijkt me vooral nog meer van hetzelfde en dan ook nog eens met een tool die hiervoor niet geschikt is. Ik denk dat dat beter had gekund!

cientje zei

Margreet, formuleert het weer heel mooi!
Laten we wiki's en stes als Kennislink vooral laten bij die mensen die verstand hebben van bepaalde zaken en deze expertise willen delen met de rest van de wereld. Docenten hoeven helemaal geen wiki's te maken, zij kunnen wel wiki's gebruiken. Dat kan op de volgende twee manieren:
1. als bron van informatie ter ondersteuning van de leerstofinhoud
2. als werkvorm om samen met leerlingen een wiki te maken en daarin informatie te verzamelen en te herordenen.

Hans Hak zei

Re Geograaf,

Ik doe momenteel een bescheiden bijdrage op mijn website.
Ik zie dat sommige mensen onderdelen gebruiken als lesmateriaal. Leuk toch?

De hosting van mijn materiaal moet ik helaas zelf regelen, iets dat anderen misschien weerhoudt van publicatie.
Door wikiwijs is die drempel weg.

Hans Hak
www.walhak.com