maandag 15 juni 2009

Canon van de NL geschiedenis: winst of verlies?

In 2007 werd de canon van de Nederlandse geschiedenis gepresenteerd door de commissie Van Oostrom. De canon gaf een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis in 50 onderwerpen.

Er waren toen nogal wat mensen die daar bezwaar tegen maakten: de keuze van de 50 ‘weetjes’ werd arbitrair gevonden. Bovendien was kort tevoren door commissie de Rooy een indeling van de Nederlandse geschiedenis in 10 tijdvakken geïntroduceerd. Ik had er toen niet echt een mening over: ik vond en vind het allemaal in ieder geval erg verwarrend.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Er zijn stemmen opgegaan om de canon verplichte kost te maken maar uiteindelijk werd daar toch anders beslist.

Wat mij als enthousiaste webgebruiker opvalt is dat er in de afgelopen jaren ongelooflijk veel verzamelsites zijn gekomen op het gebied van onze vaderlandse geschiedenis. Er zijn heel veel mensen en organisaties die digitale leermaterialen maken en/of verzamelen en die via het web met anderen delen, ingedeeld in tijdvakken of gegroepeerd om de canononderwerpen. Om er een paar te noemen:
Dat maakt me dan wel weer heel blij, al dat materiaal. Ik heb de indruk dat de nieuwe indelingen ertoe hebben geleid dat mensen gestructureerd informatie konden zoeken en aanbieden. Bijna iedereen maakt nu gebruik van één van de 2 indelingen waardoor informatie nu makkelijker vindbaar is dan voorheen. Ik heb de indruk dat met de hoeveelheid materiaal die nu online te vinden is (bijna) complete methodes samengesteld kunnen worden die helemaal afgestemd zijn op schoolvisie, leerstijl van de leerling en onderwijsvoorkeur van de leerkracht.

Of de canon of de tijdvakken-indeling nu goed zijn of niet, en of de ene indeling beter is dan de andere: daarover durf ik nog altijd geen uitspraak te doen. Maar ik ben wel blij met de enorme hoeveelheid materiaal die er door deze indelingen beschikbaar is gekomen!

p.s. Via de Scholenlijst werd ik door Jack Nowee (de maker van alle webjes en weetjes en webpaden-YURLS) gewezen op een geschiedeniskalender: een kalender waarop bij elke dag een aantal historische gebeurtenis vermeld worden. Je zou elke dag een leerling de opdracht kunnen geven om die feitjes op de goede plaats te kunnen zetten in de tijdvakken of de canon. Daarnaast staan er op de kalender ook elke dag een quizvraag, een mop, trivia, een woord van de dag, een spreuk van de dag enz. Makkelijk voor als je op zoek bent naar inspiratie voor een onderwerp van gesprek of een thema enz.!

Geen opmerkingen: