dinsdag 30 juni 2009

Weblog geboren

Eén van de projecten waar ik bij betrokken ben is het bouwen van een website met informatie over virtuele werelden in het hoger onderwijs. Op deze website, die ontwikkeld wordt door SURFnet en bestemd is voor ICTO-adviseurs, en docenten en andere geïnteresseerden, willen we steun bieden voor iedereen die in het (hoger) onderwijs virtuele werelden wil inzetten in het primaire onderwijsproces, vanaf de oriëntatie op de mogelijkheden tot de feitelijke implementatie in het onderwijs. De website zal gaan bestaan uit een aantal onderdelen: een literatuuronderzoek, een stappenplan, beschrijvingen van het gebruik van virtuele werelden in het hoger onderwijs en een verzameling bronnen.

Suzan de Bont, masterstudente Nieuwe Media en Digitale Cultuur, doet voor het maken van deze website onderzoek naar de mogelijkheden van virtuele werelden. Omdat we het belangrijk vinden om onze bevindingen te delen is Suzan een weblog begonnen waarin je kunt volgen wat zij ontdekt in de literatuur en in de gesprekken met gebruikers van virtuele werelden. We hopen natuurlijk ook dat jullie je ervaringen met ons willen delen: positieve ervaringen of negatieve, over gebruik in het basis-, voortgezet of hoger onderwijs, technische of didactische tips, uitgebreide persoonlijke ervaringen of tips waar we meer informatie kunnen vinden of namen van mensen die meer weten: het is allemaal meer dan welkom. Wie helpt ons om informatie te vinden en onze website uit te bouwen tot het standaardwerk over virtuele werelden in het HO??


Afbeelding
van Nanimo, gepubliceerd onder een CC-licentie.

Geen opmerkingen: