woensdag 30 september 2009

Zijn sociale media sociaal?

'Kennis is macht', is een oud spreekwoord en ik denk dat dat door de eeuwen ook vaak zo is geweest. Mensen die toegang hadden tot informatie hadden vaak macht, denk maar eens aan de macht van de kerken en kloosters die vaak grote bibliotheken hadden.

Media kunnen de expertise die mensen hebben uitdragen waardoor die mensen nog meer macht krijgen maar media kunnen ook macht geven aan mensen die geen andere expertise hebben dan het bespelen van de media. En dat is, zo weten we uit de geschiedenis van o.a. de Tweede Wereldoorlog, een riskante situatie.

Internet en met name social media bieden weer nieuwe mogelijkheden. Was het beheersen van de media tot deze eeuw nog voorbehouden aan een handjevol mensen, door de opkomst van internet en met name web 2.0 is het voor bijna iedereen mogelijk om de wereld in beroering te krijgen. Via de verschillende netwerken op internet is het relatief eenvoudig om een verhaal snel te verspreiden. Verhalen die vroeger rond de dorpspomp werden verteld krijgen een enorme omvang als ze via web 2.0 verspreid worden. Natuurlijk vraagt dat enige kennis van hoe web 2.0 werkt maar ook die informatie is her en der op het web te vinden.

Aan die ontwikkeling zit zeker een positieve kant: er zijn heel veel mensen die toegang hebben tot het web en in principe kan iedereen die toegang heeft tot het web zijn mening uitdragen. Web 2.0 lijkt dus een bijdrage te leveren aan onze democratie. Maar ik ben bang dat het niet altijd zo werkt. In feite is de groep die gebruik maakt van de sociale media om de eigen stem te laten horen maar heel klein. En het risico is groot dat we vooral luisteren naar de groep die de media inzet om hun visie uiteen te zetten en dat de groep gebruikers de groep niet-gebruikers gaat overvleugelen. En omdat we nu eenmaal met ons allen nog lang niet mediawijs zijn mag je je afvragen of we wel in staat zijn om de verhalen die ons via de nieuwe - sociale - media bereiken wel goed kunnen duiden.

Ik ben er daarom voorstander van om enerzijds ons eigen geblog en getwitter toch vooral te relativeren en mensen mediawijs te maken en om anderzijds mensen te stimuleren om nieuwe media in te zetten om hun doelen te bereiken. Ik hoop dat we als gebruikers van sociale media daaraan een bijdrage kunnen leveren. Pas dan vind ik de term 'social' media van toepassing op wat we doen!


Afbeelding
van Erf-goed.be, gepubliceerd onder CC-by-nc-sa

Geen opmerkingen: