maandag 11 januari 2010

Mediawijs: een nieuw jaar met een nieuw plan!

afbeelding van een geldboompjeAl jaren roep ik, dat als ik ooit een loterij win, ik met dat geld een fonds wil beginnen om zoveel mogelijk docenten met goede ict-ideeën te stimuleren om ze uit te voeren. Docenten hebben heel veel goede en vernieuwende ideeën, weet ik, en er is ook heel veel enthousiasme om daarmee aan de slag te gaan. Alleen soms ontbreken daarvoor de financiën. Vaak gaat het dan niet om grote bedragen: soms is er maar een klein beetje extra geld nodig. Om een extra computer te kopen of een gps-apparaat, om software aan te schaffen of om een kleine vergoeding te krijgen voor al die vrije tijd die mensen investeren in het maken van lessen. Een bedrag van 1000 euro is soms al voldoende om mensen een zetje te geven om hun ideeën tot uitvoer te brengen.

Bij het afsluiten van het oude jaar realiseerde ik me dat je wel kunt wachten totdat de zilvervloot binnenvaart, maar dat de kans dat dat ooit gebeurt maar heel klein is. En dat ik dus, als ik echt zo'n fonds wil oprichten, niet moet wachten op de ideale omstandigheden maar dat ik nu aan de slag moet gaan. Daarom mijn plan voor dit nieuwe jaar: ik wil een fonds oprichten om scholen te stimuleren leerlingen mediawijs te maken door het uitvoeren van onderwijsvernieuwende ict-projecten. Om te beginnen wil ik me met het fonds richten op het basisonderwijs. Het moet een fonds worden voor het onderwijs èn van het onderwijs. Dat wil zeggen dat het bestuur van de stichting in principe niet zelf beslist wie er subsidie ontvangt: die vraag wordt voorgelegd aan het onderwijsveld zelf. De resultaten van de projecten worden vervolgens ook weer aangeboden aan het onderwijsveld: verworven inzichten, lesmaterialen en praktijkervaringen moeten online worden gezet zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen.

Concreet betekent dit dat ik dit jaar een stichting in het leven ga roepen. Het bestuur van die stichting zal fondsen werven en de randvoorwaarden bepalen voor de uitgifte van subsidie. Verder benoemt het bestuur een Raad van Advies die de subsidie-aanvragen moet beoordelen. De Raad van Advies bestaat uit mensen die op scholen werken: leerkrachten en directies van scholen.

De fondsen die geworven worden door het bestuur zijn bestemd voor onderwijsvernieuwende ict-projecten. Bij de uitvoering van die projecten wordt aandacht besteed aan mediawijsheid: informatie zoeken, selecteren, beoordelen en presenteren, veilig internetten, hoe je met elkaar omgaat op het web, wat je moet doen als je zelf of anderen het mikpunt zijn van pesterijen op het web, over hoe je een digitale identiteit kunt opbouwen die past bij hoe je wilt zijn of hoe je internet kunt gebruiken om je eigen doel te behalen. Mediawijsheid hoeft niet het enige of zelfs primaire doel te zijn van het project; het is juist belangrijk dat mediawijsheid geïntegreerd wordt aangeboden in de andere vakken of aandachtsgebieden van het onderwijs.

Hoe ik fondsen ga werven? Om te beginnen ga ik zelf een donatie doen ;-) En ik ga allerlei organisaties benaderen of die een bijdrage willen leveren. Ik ga ook het onderwijs vragen om een bijdrage te leveren. Als alle 8000 basisscholen in Nederland jaarlijks een bedrag van 25 euro in het fonds storten dan is er jaarlijks een bedrag beschikbaar van 200.000 euro en daar kunnen heel wat subsidies van uitgekeerd worden. Loterijen bestaan dankzij dit principe: heel veel mensen betalen een klein bedrag in de hoop ooit zelf de hoofdprijs te winnen. Er is één groot verschil: bij een loterij blijft er (veel) geld aan de strijkstok hangen en dat is natuurlijk niet mijn bedoeling: al het geld dat in het fonds wordt gestort gaat naar het onderwijs.

Het is een omvangrijk plan, en ik ga het ook zeker niet in mijn eentje redden om het te realiseren. Ik hoop dus dat er heel veel mensen mee willen werken: bij het bedenken van een goede naam voor het fonds, het oprichten van een stichting, het formuleren van de voorwaarden, het bouwen van een website en het zoeken van sponsors. Ik hoop dat jullie me willen helpen om mijn plannen uit te voeren, door zelf een bijdrage te leveren en/of door een beroep te doen op de mensen in je netwerk. Als we met ons allen de handen in elkaar slaan dan gaat het zeker lukken om dit subsidiefonds op te richten.

Wie helpt me mee om het zaadje dat ik hierbij geplant heb, uit te laten groeien tot een boom???

Afbeelding van Pfala, gepubliceerd onder CC-by-nd.

25 opmerkingen:

ROJ vzw zei

Misschien eens kijken op http://www.klascement.net?

obsdeheidehoekbb zei

Goed idee en als alle 7000 basisscholen in Nederland 10 euro doneren

m2cm zei

@ROJ vzw: ik weet dat er in Vlaanderen allerlei goede initiatieven zijn, maar ik hoor van allerlei scholen hier in Nederland dat ze goede plannen hebben, maar te weinig geld om ze uit te voeren. Verder denk ik dat een aantal zaken rond mediawijsheid zowel bij ons als in Vlaanderen nog niet echt in het onderwijs gestalte krijgen. Daarom een fonds voor onderwijsvernieuwende ict-projecten voor Nederlandse scholen.

@obsdeheidehoekbb,
In wezen gaat het niet om de hoogte van het bedrag: als alle scholen meedoen is er al heel gauw een boel geld te verdelen. Geven scholen meer, dan krijgen ze ook meer, en geven ze minder dan worden het minder subsidies. Ik vind het vooral belangrijk dat het hele fonds gedragen wordt door het onderwijs omdat jullie met de voeten in de klei staan. Het moet jullie geld zijn, en ook jullie verantwoording om de goede projecten uit te laten voeren, wat mij betreft.

Harm Hofstede - bureau voor nieuwe media zei

Margreet, ik vind het een supergoed plan! Ik wil meedoen in de praktische uitvoering, ik wil een project indienen en ik wil een donatie doen.

Hartelijke groet,

Harm
www.hofstad.net

m2cm zei

@Harm,
Daar hou ik je aan ;-) Om te beginnen wil ik je vragen om je netwerk aan te spreken en het plan verder te vertellen. Niet omdat ik er een supergroot fonds van wil maken, maar omdat we echt draagvlak nodig hebben van het onderwijsveld om het idee uit te kunnen voeren. Dus: zegt het voort!

Anoniem zei

Margreet, wat een ontzettend goed plan van je. Je hebt gelijk, met een klein geldbedrag kan een school al vaak zoveel mooie dingen doen. Laat me weten waarbij ik je kan helpen, ik denk graag mee. Ik ga in ieder geval je nieuws verder verspreiden.

groet, Tessa

Unknown zei

Hallo Margreet,
Dit is een superidee, waar ik heel graag mijn steentje aan wil bijdragen, waarbij ik er dan vanuit mag gaan dat alle projecten en info vrij toegankelijk zullen zijn, zonder inlogcodes ed. Organisatorisch wil ik hier aan meedoen, maar ongetwijfeld natuurlijk ook met een project. De bijdrage van de eerste 12 scholen zeg ik je bij deze al toe.
Groeten Harry Spoelstra
www.ictenschool.nl

kees van Rossenberg zei

Hi Margreet,

Goed idee. Voor wat betreft de praktische uitvoering zou je je kunnen laten inspireren door de wijze waarop www.1procentclub.nl werkt. Hele concrete projecten definieren en deze in de uitvoering fragmenteren in kleine stukjes donateurs kunnen dan zelf beslissen voor welk project ze een concrete bijdrage willen leveren. Meestal financieel maar vaak ook bijdrage in de vorm van drukwerk, kennis ed. Zou zeker eens met hen van gedachten wisselen. Wil ik ook met alle plezier voor je doen en terugkoppelen. Marketing en ontwikkelen van betrokkenheid zou ik in de huidige tijd doen door slimme inzet van 1 of meer twitterkanalen. Succes!

Jan Heeringa zei

Hallo Margreet,

Eensuper goed idee, die ook mijn steun volledig verdient!
Als je hulp nodig hebt, mag je mij ook vragen.
Met veel plezier denk ik nog steeds terug aan een vorig project met jou (Visiovos) met ook met behulp van gerichte subsidies een succes mocht worden.
Ik heb na die tijd deze vorm van subsidies gemist!

Groet
Jan Heeringa
CBS De Vossenburcht
Winschoten

Wim Karreman zei

Hartstikke goed plan Margreet en de moeite waard hier in ruime mate kenbaarheid aan te geven. Op de eerstvolgende BIC-TA vergadering (28-1) hebben we het er over.
Succes!

m2cm zei

@Harry, Wim, Jan & Warempel,
Dank voor jullie steun. Het geeft me moed om verder te gaan met dit plan.
@Kees,
Ik kende de club niet en ga me zeker oriënteren. Ik ben in ieder geval op zoek naar iemand die verstand heeft van juridische zaken zodat ik de stichting kan oprichten. Mocht je iemand weten die me daarbij kan helpen, dan heel graag!

Maikel Platjouw zei

Een super goed plan. Mediawijsheid staat gelukkig al meer op de kaart, maar ik zie ook terug in de klas dat er nooit genoeg aandacht aan dit onderwerp besteed kan worden. De nieuwe media biedt veel kansen aan de jeugd van tegenwoordig, maar ook veel bedreigingen. Hier moeten we wel wat mee op de scholen en dat begint al op de basisschool.
Binnen ons bestuur SKPOH (wordt Qliq primair) hebben we een project gedaan met 15 basisscholen waarin we lessen veilig internet hebben gegeven, ouderworkshops en voorlichting aan de leerkrachten. Ik sta zeker open voor zo'n fonds. Met een reletief klein bedrag kan je een hoop mensen in beweging krijgen. Heel veel succes en ik wil best meedenken en ik denk ook wel dat we binnen ons bestuur een aantal mensen hebben die hieraan mee willen doen.
Maikel Platjouw
bs de Vendelier

Piet Plenkske zei

Hai Margreet,

Nou je ziet dat je bericht al wat teweeg brengt!
Ik weet niet of je er al heel diep in gedoken bent qua research, maar zijn er niet al meer van dergelijke projecten in Nederland? Wij hebben hier in Eindhoven het 'Schoolnet' project, waar we overigens ook coördinator van zijn. Hierin is geld vanuit gemeente en provincie beschikbaar voor allerhande ict-projecten op scholen, bibliotheken, etc. (zie http://www.schoolneteindhoven.nl/).

Succes in ieder geval!
Douwe

m2cm zei

@Maikel,
Dat soort projecten is natuurlijk heel interessant. Zijn de materialen die jullie hebben gebruikt en de resultaten van het project ook online terug te vinden?
Wat ik zelf graag zou willen is dat mediawijsheid onderdeel wordt van alles wat op scholen gebeurt. Zodra je op met media aan de slag gaat moet je oog hebben voor zaken als veilig internetten, informatievaardigheden, het opbouwen van een digitale identiteit enz. Daarom zou mijn insteek zijn dat ik onderwijsvernieuwende ict-projecten in het algemeen wil bevorderen, waarbinnen aandacht wordt besteed aan mediawijsheid. Ik ben bang dat als je mediawijsheid neerzet als apart project het onderwerp daarmee als afgehandeld wordt beschouwd, terwijl mediawijsheid iets is wat elke dag van belang is.

@Douwuhhh,
Natuurlijk zijn er meer subsidiepotjes, maar ik denk dat dit fonds op een aantal punten onderscheidend is. Allereerst gaat het over een geïntegreerde aanpak van mediawijsheid, het moet een fonds worden van het onderwijs zelf, en het is bedoeld voor het complete Nederlandse basisonderwijs. Het moet ook niet gaan om hele grote projecten (want dan moet je die projecten ook gaan begeleiden en monitoren), maar juist om kleinschalige initiatieven die komen vanuit het onderwijs.

Natuurlijk weet ik niet of de plannen levensvatbaar zijn. Als ik de reacties lees dan heb ik hoop van wel, maar de tijd zal het leren. Ik wil me er in ieder geval heel graag voor inzetten om zo'n fonds op te richten!

Unknown zei

Ik vind het een mooi idee en zal als particulier wel een bijdrage willen leveren.Ik werk op een school voor VO. Wil je daar ok iets mee?

m2cm zei

@A11je,
natuurlijk is ook particuliere steun welkom! Om te beginnen moet het initiatief natuurlijk bekend worden, zowel binnen het onderwijs als bij potentiële subsidiegevers. Dus verspreid het bericht alsjeblieft zoveel mogelijk en roep mensen op om een bijdrage te leveren: door steun te betuigen via dit blog, door te helpen bij het zoeken naar een naam voor het fonds, een website te maken, juridische hulp te geven bij het oprichten van de stichting, door geld te geven of door te zeggen wat je van het initiatief vindt.

Het voortgezet onderwijs staat zeker op mijn netvlies, maar ik wil (relatief) klein beginnen met dit plan. Als ik het te groot maak, dan is de kans groot dat het te omvangrijk wordt en het helemaal niet lukt. Als het fonds voor het basisonderwijs succesvol blijkt te zijn, wil ik het initiatief verder uitbouwen.

Hartje Groen zei

Hoi Margreet,
Als startende ondernemer heb ik geen financiële middelen, maar ik wil wel mijn expertise aanbieden. Een van mijn kerntaken is het adviseren en coachen van scholen (PO en VO) op het gebied van cultuurparticipatie. Mediawijsheid is van oudsher mij terrein. Als je wil moeten we maar eens praten of en hoe ik je kan helpen.

André Manssen zei

Dag Margreet,

Geweldig idee! En ik wens je heel veel succes en hoop van harte dat je plan van de grond komt. Ik zal in ieder geval vanavond een stukje op mijn weblog schrijven over jouw plannen. 'Computers in de Klas' heeft inmiddels behoorlijk wat lezers, dus jouw plannen komen dan onder ogen van nog veel meer mensen. Verder wil ik 'nieuws' over jouw plannen en de 'ontwikkelingen' en 'stand van zaken' graag óók op mijn blog plaatsen, dus houdt me op de hoogte. Via mijn blog komen deze berichten dan automatisch op 'Twitter' te staan.
En als ik je op een of andere manier kan helpen, dan hoor ik het graag!

Jack Nowee zei

Dag Margreet,

Na alle lovende woorden ook van mijn kant:
Een mooi plan.
Getracht mijn steentje bij te dragen: http://webje.yurls.net/ in de 3e kolom.
In de komende Vives staat een groot artikel, dus ik hoop dat er veel mensen komen kijken.
Succes!

m2cm zei

@Eefje,
Op dit moment focus ik op het opzetten van de stichting en het vinden van sponsors. Ik kan me wel voorstellen dat scholen die subsidie krijgen graag tips en adviezen willen als ze met hun project aan de slag gaan. Misschien is dat een manier waarop jij een bijdrage zou kunnen leveren?
@André en Jack,
Ik ben erg blij met jullie steun. Een berichtje op jullie websites wordt door heel veel mensen gelezen en dat maakt het hopelijk makkelijker om potentiële sponsors ervan te overtuigen dat er echt behoefte is aan zo'n fonds èn dat het onderwijs zelf genoeg goede ideeën heeft om invulling te geven aan het begrip mediawijsheid!

Anoniem zei

Dag Margreet,
Wij hebben zo'n fonds.
Zie: http://strict.nu en kijk bij de statuten onder 'doel'.
Ik wil je wel een paar adviezen geven, mocht je daar behoefte aan hebben.
Met vriendelijke groet,
Dirk Schouten
--
Afd. ICT van de OBS Rosa Boekdrukker
Vancouverstraat 3 - 5
1056 DT Amsterdam
tel: 020-6 128 000 fax: 020-4 892 372
http://rosaboekdrukker.net
ict@rosaboekdrukker.nl

Onze Open Source GPL projecten voor het basisonderwijs:
- Digitaal interactief whiteboard voor € 99,95 !!
http://rosaboekdrukker.net/index.php?section=6&page=1013
- ServerAtSchool: een client-serversysteem
http://serveropschool.nl
- Site@School: website beheer systeem (CMS)
http://siteatschool.org
- Vereniging 'Scholen Tezamen Rijk met ICT' (STRICT)
http://strict.nu
--------------------------------------------------------

Jeroen Rougoor zei

Hallo Margreet,

Wat een heerlijk plan. We spraken elkaar bij de laatste TQ-NL bijeenkomst en toen had je het er al over. Inderdaad met relatief lage bedragen kunnen scholen al leuke aankopen doen om in een leuke richting gezet te worden. Ook ik bied graag mijn medewerking aan.
Inmiddels zoveel ervaring op gedaan met de digitale slootjeskist dat andere er vast wat aan kunnen hebben.

Groet,
Jeroen Rougoor
www.digitaleslootjeskist.nl

m2cm zei

@Anoniem,
Als ik het goed begrijp hebben jullie een vereniging waarbij scholen samenwerken om bepaalde doelen te verwezenlijken. Daarnaast beheren jullie een fonds. Werven jullie actief voor dat fonds?

@Jeroen,
Dank voor je reactie! Misschien kan je alvast eens wat mensen in je netwerk polsen of ze ons fonds willen sponsoren. Ik heb zelf al een aantal mensen benaderd maar alle scholen hebben natuurlijk zelf ook contacten met computerleveranciers, boekhandels & uitgeverijen, internetproviders, netwerkbeheerders. Als elke school daar de vraag stelt of ze willen sponsoren, dan komen we vast een eind verder!

Lex Hupe zei

Margreet,
Ik vind het een heel goed plan. Soort microkrediet-concept. Misschien kunnen (ex-)Kennisnetmensen er ook bij helpen.
Ik zal er waar ik kan aandacht aan geven.
Mijn bedrijf begeeft zich niet op de gebieden die jij noemde, zoals veilig internetten en digitale identiteit. Dus ik zal hoogstwaarschijnlijk niet de 1e aanvrager worden :-). Maar dat mag de pret niet drukken.

Lex Hupe (Wijs Vooruit i.o.)

m2cm zei

@Lex,
Kan je om zaken als digitale veiligheid en digitale identiteit heen als je bezig bent met ICT en onderwijs? Jij wilt toch ook dat kinderen gamen en andere leuke dingen doen met ICT? Dan is het volgens mij een logische stap dat je ze daarbij ook laat 'spelen' met hun digitale identiteit, en dat je ze vertelt dat je wachtwoord jouw geheim is en niet iets is wat je deelt met anderen. Of ga je heel andere dingen doen met 'Wijs Vooruit' i.o.?