woensdag 24 maart 2010

NL Kids online

Alweer bijna 3 jaar ben ik lid van de 'Advisory Board van EU kids online, het programma Digivaardig&Digibewust en het Meldpunt Kinderporno'. Dat is een behoorlijke mondvol, maar het is niets anders dan een enthousiaste en bevlogen club van mensen die meedenken met de mensen van de in de titel genoemde clubs over digitale ontwikkelingen, veiligheid en kinderen. Eén van de mensen in die adviesraad is prof. dr. Jos de Haan, de man achter de publicatie 'NL kids online'. Op mijn verzoek heeft hij een stuk over de publicatie geschreven, om in mijn blog te publiceren. Omdat het zo'n belangrijk verhaal is en omdat Jos, als onderzoeker, er een veel beter verhaal over kan vertellen dan ik. Hieronder zijn verhaal.


Naar de site van NL Kids onlineMet hun internetgebruik zijn Nederlandse kinderen en tieners koploper in Europa. Van de Nederlandse jongeren tussen de 6 en 18 jaar gebruikte 93% internet, tegen een Europees gemiddelde van 75% (EU27). Tussen 2005 en 2008 is vooral het internet gebruik van 6-10-jarigen toegenomen. In 2008 was van deze groep in Nederland al 83% online, aanzienlijk meer dan de 60% in Europa. De leeftijd dat kinderen met internet beginnen daalt steeds verder.

Nederland is niet alleen een land met hoog internetgebruik onder jongeren, maar ook een land met een relatief hoog risico om met de vervelende kanten van internet in aanraking te komen. Veel voorkomende risico’s in alle Europese landen zijn het verstrekken van persoonlijke informatie, confrontatie met pornografisch materiaal, het zien van gewelddadige of haatdragende beelden, cyberpesten, ongevraagd seksueel getinte opmerkingen ontvangen en een online kennis of ‘vriend’ uit de virtuele wereld in de fysieke wereld ontmoeten.

In Denemarken en Zweden, landen met eveneens een hoog internetgebruik, is het risico dat kinderen lopen verhoudingsgewijs kleiner. In deze landen wordt actiever aan voorlichting gewerkt, meer veiligheid in websites ingebouwd en worden ouders meer bij de media-opvoeding betrokken. Om de veiligheid van kinderen op internet te vergroten verdient het aanbeveling om in meer detail naar de activiteiten in deze landen te kijken, en om na te gaan in hoeverre die ook voor Nederland relevant zouden zijn. Uiteraard blijft het de vraag of soortgelijke activiteiten in Nederland een zelfde effectiviteit zullen hebben.

Om Nederlandse jongeren weerbaar te maken in hun digitale leefwereld is het nodig om ze aan de ene kant vaardigheden bij te brengen, of breder geformuleerd mediawijs te maken en aan de andere kant is het aanbieden van een veilige digitale omgeving noodzakelijk. Om de mediawijsheid te vergroten ligt er een belangrijke taak voor zowel ouders als docenten om aan te vullen op wat jongeren spelenderwijs en van elkaar leren. Voor het aanbieden van een veilige omgeving is het van belang om hoogwaardige content te ontwikkelen en kinderen via speciale browsers hier naar toe te leiden, om meer content te labelen op een manier die bekend is via de Kijkwijzer en om Internet Service Providers (ISPs) veiligheid in te laten bouwen.
Dit zijn de belangrijkste conclusies van de SCP-publicatie NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico's van internetgebruik door jongeren geschreven door Jos de Haan. Het eerste exemplaar werd op 5 maart j.l. aangeboden aan Tineke Netelenbos, voorzitster van de programmaraad Digivaardig&Digibewust. In de publicatie worden de belangrijkste uitkomsten samengevat van het project EU Kids online.

Het project EU Kids online is gesubsidieerd door het Safer Internet plus Programme (DG Information Society and Media), de Europese Commissie en gecoördineerd door de London School of Economics and Political Science (LSE) in de personen van prof. dr. Sonia Livingstone en dr. Leslie Haddon. In het project zijn resultaten van empirisch onderzoek uit 21 Europese landen bij elkaar gebracht, toegankelijk gemaakt en in onderlinge samenhang geanalyseerd. Het project onderzocht in hoeverre de online activiteiten van jongeren in Europese landen op elkaar lijken, en waar en waarom landen van elkaar verschillen. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen voor beleid en vervolgonderzoek geformuleerd.

Ben je geïnteresseerd in de publicatie? Hij kan gratis gedownload worden van de site van het SCP.

Geen opmerkingen: