dinsdag 15 juni 2010

Peer review

Afbeelding van Peer-review monsterIn de laatste maanden van het schooljaar moeten er op alle scholen tests gemaakt worden. Repetities, examens: niet alleen leerlingen maar ook docenten zijn er druk mee. Maar het hoort er nu eenmaal bij: om inzicht te krijgen in de vorderingen moet kennis getoetst worden.

Om de werkdruk te verminderen, gaan docenten er soms toe over om leerlingen/studenten elkaars werk te laten beoordelen: peer review. Maar dat valt lang niet altijd mee. Leerlingen/studenten zijn niet gewend om dat te doen, ze zijn onbekend met de beoordelingscriteria, ze zien ertegen op om eerlijk hun mening te geven omdat ze de ander niet voor het hoofd willen stoten en ze zien het beoordelen van elkaars werk als extra klus waarvoor ze niet gemotiveerd zijn. De praktijk blijkt daardoor vaak weerbarstiger dan de theorie.

Toch is er veel winst te behalen voor wie erin slaag om peer review vorm te geven. Peer review kan ertoe leiden dat leerlingen en docenten reflecteren op elkaars en hun eigen werk, ze kunnen leren van hun eigen fouten, ze leren hun ideeën onder woorden te brengen en voor de latere beroepspraktijk is het kunnen geven van feedback een belangrijke competentie. Daarnaast is het voor docenten natuurlijk prettig als hun een deel van het nakijkwerk uit handgen genomen wordt: die vrijgekomen tijd kan besteed worden aan andere voor het onderwijs belangrijke zaken en/of er kunnen extra toetsen afgenomen worden waardoor er eerder/beter zicht is op wat leerlingen/studenten wel en niet kunnen/weten.

Van 2006 tot 2009 is bij de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit in Amsterdam een project uitgevoerd rondom het werken met peer review. Eén van de deliverables van dit project is een handleiding voor docenten hoe ze peer review kunnen inzetten in hun eigen onderwijspraktijk. Het is een document dat ik iedere docent kan aanraden: het geeft een mooi overzicht van de mogelijkheden van peer review en staat vol met praktische tips hoe peer review in de praktijk georganiseerd kan worden. Voor wie de peer review wil ondersteunen met computers is er ook een overzicht welke software hiervoor gebruikt kan worden.

Handig voor wie opziet tegen het vele nakijkwerk in de komende/huidige repetitie-, tentamen- en examenperiode!

Afbeelding
van Gideon Burton, gepubliceerd onder CC-by-sa.

2 opmerkingen:

Peter van den Berg zei

Het is nu te laat in het schooljaar om nog met peer reviews te gaan werken, maar ik ben van plan om er het volgend schooljaar iets mee te gaan doen.Bedankt voor je blog!

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Peter,
Ja, ik ben het met je eens: de blogpost is eigenlijk te laat om het nog dit schooljaar te gaan gebruiken. Maar gelukkig is hij prima op tijd voor de voorbereidingen voor volgend jaar ;-)