woensdag 22 september 2010

MediaMachtig: waarvoor is subsidie mogelijk?

Afbeelding van kind achter computerGisteren kreeg ik de vraag voor wat voor soort projecten je nu eigenlijk subsidie aan kunt vragen bij het subsidiefonds MediaMachtig. In het reglement op de website staat daarover dat subsidie aangevraagd kan worden voor 'voor een onderwijsvernieuwingsproject, waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum en waarbij dus zowel leerdoelen gerealiseerd worden uit de bestaande vakken, als leerdoelen ten aanzien van mediawijsheid'. Een hele mondvol en misschien wat vaag, dus ik wil proberen om hier een toelichting te geven.

Wat we willen bij MediaMachtig is dat mediawijsheid structureel een plaats krijgt in het onderwijs. Mediawijsheid gaat over een aantal zaken:
  • hoe je informatie moeten zoeken, beoordelen en verwerken,
  • hoe je op de goede manier met anderen contact kunt maken en onderhouden
  • hoe je via internet creatief aan de slag kunt gaan en hoe je je daar kunt presenteren op de manier zoals je dat zelf wilt.
Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat leerlingen een positief kritische houding ontwikkelen ten aanzien van internet (buiten internet is er ook een wereld) en leren internet veilig te gebruiken: hoe zorg je dat een ander niet bij jouw wachtwoorden kan, wat doe je als ander op een vervelende manier met je omgaat op internet of foto's die jij online hebt gezet zomaar overneemt en misschien ook bewerkt?

Als je mediawijsheid aanbiedt als apart vak dan moet je daarvoor tijd vrijmaken bij de andere vakken. Dat is niet altijd makkelijk, dus het risico is groot dat die lessen mediawijsheid er dan - vroeg of laat - bij inschieten. Als je mediawijsheid onderdeel maakt van een ander vak, dan kost je dat geen extra tijd, waardoor je mediawijsheid een blijvende plaats kunt geven in je lessen.

Mediawijsheid kan heel goed binnen een gewone les aangeleerd worden. Zo kan je bijv. voor de taalles leerlingen iets laten schrijven in Wikikids, waarbij ze niet alleen hun schrijfvaardigheid oefenen, maar waar je met de leerlingen ook kunt praten over wat het betekent als je teksten schrijft die voor iedereen zichtbaar zijn. Tijdens de geschiedenis- of de aardrijkskundeles kunnen leerlingen misschien iemand interviewen via Skype of de chat. Er zijn een heleboel websites waar je via een webcam de natuur kunt observeren: vogels in Nederland (van maart tot en met juni), natuurwebcams van een aantal waddeneilanden of webcams van over de hele wereld. Die kan je goed gebruiken voor de biologieles, waarbij je tegelijkertijd met de kinderen het gesprek aangaat over waarom sommige mensen bezwaar maken tegen webcams in de natuur en wat de leerlingen zelf wel of niet doen met webcams en waarom.

Voor de muziekles kan je leerlingen muziek laten maken en die opnames laten delen met de wereld als podcast. Of je kunt ze voor de kunstvakken een foto van zichzelf laten bewerken en ze dan met elkaar laten bespreken of je zo'n foto dan op je Hyvespagina moet zetten of niet. Je kunt ze via Hyves laten communiceren met een groep leerlingen uit Engeland en dan het onderwerp cyberpesten ter sprake brengen en leerlingen laten ontdekken wat je moet doen als je iemand als vriend uit je netwerk wilt verwijderen of hoe je je Hyves-account kunt opheffen.

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te bedenken. Belangrijk is dat bij het project dat je bedenkt, leerlingen niet alleen werken aan een gewoon schoolvak, maar tegelijk iets leren over mediawijsheid.

Ik weet dat heel veel leerkrachten al in hun lessen aandacht besteden aan mediawijsheid. Alleen: we weten vaak van elkaar niet wat we doen. Door met elkaar nieuwe lessen te ontwikkelen en de materialen via de website van MediaMachtig te delen, krijgen we steeds meer voorbeelden hoe je mediawijsheid geïntegreerd kunt aanbieden in het curriculum. En daar worden we uiteindelijk allemaal (media)wijzer van!

Afbeelding van Old Shoe Woman, gepubliceerd onder CC-by-nc-sa.

4 opmerkingen:

Amber Walraven zei

Goed initiatief, om scholen aan de slag te laten gaan. Waar ik me vaak zorgen over maak is dat we zo veel ontplooien, zonder de effecten te meten. Jammer dat scholen vaak enthousiast projecten starten, maar niet kijken naar wat het oplevert. Of onrealistische verwachtingen hebben, waardoor na een goede start het project niet voldoende doorgezet wordt om echt uit de verf te komen.
Ik zou graag mijn diensten aanbieden aan die scholen die een project gesubsidieerd krijgen, en geen tijd hebben om onderzoek te doen naar het effect van de door hun met zorg ontworpen lessen!

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Amber,

Dat lijkt me een perfect aanbod! Onderzoek naar het effect van alle initiatieven zou zeker waardevol zijn, maar een onderzoek goed opzetten is niet eenvoudig. Wil je je aanmelden als Maatje? Scholen kunnen straks zelf kiezen wie ze als Maatje bij hun project willen betrekken en het doen van onderzoek zou goed passen bij een project. 't zou ook leuk zijn als bij het project dan een student van de (academische) Pabo betrokken wordt: dan snijdt het mes aan twee kanten. Ik heb al wel contacten met een pabo (we gaan een kick-off organiseren bij de voormalige Pabo Domstad); we zullen proberen of we er meer pabo's bij kunnen betrekken.

Amber Walraven zei

Ik heb me aangemeld als maatje!

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Amber,

Geweldig! Misschien kun je zelf ook scholen attenderen op de mogelijkheid om een project in te dienen en samen met jou onderzoek te doen. Een school mag zelf zijn Maatje kiezen, dus als je samen een project bedenkt, dan kan je je onderzoek ook goed voorbereiden.