woensdag 8 december 2004

Computers moeten deel uitmaken van ons onderwijs!

Op de site van PCM werd gisteren wordt melding gemaakt van een Duits onderzoek naar het effect van computers op het leerproces bij kinderen. Hieruit zou blijken dat schoolprestaties van scholieren verminderen wanneer ze teveel computers om zich heen hebben. Via PCM kreeg ik ook de link naar het onderzoek. Het is de volgende in een reeks van onderzoeken naar de zin en onzin van computergebruik in het onderwijs. Als je de onderzoeken leest, en probeert te interpreteren, kom ik er toch telkens weer op uit dat we er weinig aan hebben: er zijn teveel variabelen om het nut van het gebruik van computers in het onderwijs te peilen. Niet alleen het aantal computers waar iemand de beschikking over heeft is van belang, maar ook de software die gebruikt wordt, de manier waarop computers ingezet worden, de expertise van de docent en de manier waarop onderwijs gegeven wordt.
Bovendien denk ik dat we ons zo onderhand niet meer af kunnen vragen of het gebruik zinvol is of niet. Computers en internet zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij, en zullen dus op de een of andere manier ook in het onderwijs een plaats moeten krijgen. Ik denk dat ons uitgangspunt moet zijn dat computers onderdeel moeten uitmaken van ons onderwijs. Ik zou daarom liever eens willen onderzoeken hoe computers het best gebruikt kunnen worden voor de verschillende onderwijsdoelstellingen. Onder welke voorwaarden kunnen computers en internet een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld ervarings- of ontwikkelingsgericht onderwijs, welke software is bruikbaar daarbij en welke vaardigheden moet een docent in huis hebben om optimaal gebruik te maken van dit medium? Over welke computer- en internetvaardigheden moet een leerling beschikken bij het afronden van de opleiding? En welke e-communicatie en informatievaardigheden moet hij/zij dan in de vingers hebben?1 opmerking:

Anoniem zei

Ik deel je verzuchtingen, Margreet. Je stipt een aantal zaken aan waar we in onze kenniskring (onderzoek) en in de curriculumwerkgroep (het ontwikkelen van een ICT-leerlijn) mee bezig zijn.

Waar je steeds tegenaan loopt (ook weer in dit onderzoek) is dat ICT teveel als doel wordt gezien en achteraf van alles wat fout loopt de schuld krijgt. Inzet van computers dient altijd als middel te gebeuren, niet als doel. Foute inzet mag niet afgerekend worden op de gebruikte middelen!
groet,
Sybilla