vrijdag 14 januari 2005

Oproep aan uitgevers om cd's op het net te zetten

ICT op School deed vandaag een oproep aan uitgevers om wat te doen aan de stijging van de onkosten aan schoolboeken t.g.v. het besluit dat de de bijbehorende cd-roms voortaan onder het hoge BTW-tarief vallen. Ze doen uitgevers daarvoor twee suggesties aan de hand:
  • Zet meer content op de cd-rom: de boeken worden dunner en goedkoper. Daarmee wordt voorlopig het hoge BTW-tarief gecompenseerd;
  • Voeg geen cd-roms meer bij schoolboeken. Stel de content die bij de schoolboeken hoort, gratis ter beschikking via het internet. Dit is goedkoper dan het apart produceren en factureren van cd-roms.

Met name de laatste suggestie vind ik interessant: niet alleen wordt op deze manier het hoge BTW-tarief omzeild en komt de informatie dan voor iedereen beschikbaar, maar ook betekent het dat scholen niet langer rekening hoeven te houden met het platform waarop deze software wordt aangeboden. Niet alle cd-rom's zijn nu geschikt voor bijv. een LINUX-platform, en dat belet scholen soms om te kiezen voor een ander platform dan Windows. Ik hoop daarom dat uitgevers ingaan op deze oproep!

Geen opmerkingen: