dinsdag 11 januari 2005

Streekromans: de moederfiguur is populair

Niet de romantiek of het happy end maken de streekroman populair. Het is de alwetende moederfiguur die de streekroman tot één van de meest populaire genres van de openbare bibliotheek maken. Althans: dat is de conclusie uit een promotieonderzoek gedaan door Annemarie van Buuren in het kader van haar studie Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor haar onderzoek ondervroeg ze schriftelijk 250 leden van de Bond van Plattelandsvrouwen. Ik heb geen idee of dat ook de groep is die zo graag streekromans leent uit de bibliotheek, maar deze conclusie maakt voor mij wel duidelijk waarom pubers niet vallen voor de streekroman. Ooit wel eens een puber gezien die valt voor een alwetende moeder???

Geen opmerkingen: