vrijdag 17 maart 2006

De macht van gamers

WOW-guildVolgens een berichtje op ZDnet was de opbrengt uit abonnementen voor online games in 2005 zo'n 2 miljard dollar, oftewel 1,68 miljard euro. Het aantal abonnementen nam toe met maar liefst 43 procent. Onderzoeksbureau DFC Intelligence dat met deze cijfers naar buiten kwam, verwacht dat de markt voor online gaming nog verder zal groeien.

De groei schijnt grotendeels veroorzaakt te worden door een stijgend aantal deelnemers aan MMORG's: Massive Multiplayer Online Roleplaying Games. De populairste MMORG is World of Warcraft: dat spel schijnt nu meer dan 6 miljoen deelnemers te hebben. Bedenk eens wat een ongelooflijke hoeveelheid mensen dat zijn. In het artikel op ZDnet wordt gesteld dat World of Warcraft daarmee meer (virtuele) inwoners heeft dan menig echt land.

Dat vind ik een aardige gedachte. Want zoals elk land zijn eigen zeden en gewoontes heeft, zo zijn die er ook, c.q. worden die ontwikkeld binnen World of Warcraft. En dat betekent dat dit spel een prachtig instrument kan zijn in de discussie over normen en waarden zoals die o.a. in Nederland wordt gevoerd. Overigens zijn mijn eigen ervaringen met games op dat gebied bijzonder positief: ik heb vooral ervaren dat gamers er weliswaar niet voor terugdeinzen om elkaar virtueel pootje te lichten, maar dat ze anderzijds sterke allianties maken, twistpunten bespreken en vooral naar streven naar het bereiken van een optimaal resultaat in goed onderling overleg. Anders dan velen ben ik dus niet bang dat games slecht zijn voor mensen, maar denk ik juist dat we dit soort 'virtuele wetten' moeten benutten voor de echte wereld!

Geen opmerkingen: