woensdag 10 mei 2006

Breedband

Breedband (plaatje via site ICT op School)"Hebben jullie nog geen breedband?" Soms lijkt het wel of je zonder breedbandverbinding niet meer goed kunt functioneren. Maar wat is nu eigenlijk breedband? Is dat hetzelfde als een glasvezelverbinding, of is een ADSL-verbinding ook breedband? Het Internetwoordenboek op de Kennisnet-site definieert het begrip als volgt:

Netwerk met een groter doorstroomvermogen dan normale netwerken. Het is een snel transmissiekanaal (transmit), gebruikt voor verscheidene analoge of digitale verbindingen tegelijk (bijvoorbeeld voor data, video, telefoon en/of videofoon) bijvoorbeeld coaxkabel voor televisie of glasvezelkabel.

Op de site van SURFnet vond ik een definitie die aangeeft hoe snel dat doorstroomvermogen tenminste moet zijn om te kunnen spreken van een breedbandverbinding:

Een breedbandig aansluitnetwerk ondersteunt ten minste een capaciteit van 10 Mbit/s symmetrisch per gebruiker en is toekomstvast in die zin dat hogere capaciteiten later tegen relatief geringe kosten realiseerbaar zijn. Ter indicatie: een (glasvezel)verbinding met 10 Mbit/s verwerkt ongeveer 156 maal zoveel verkeer als een ISDN-aansluiting. (Definitie is conform de breedbanddefinitie van de expertgroep Breedband van Internet Society Nederland, juni 2001).

Maar wat kun je nu eigenlijk met zo'n breedbandverbinding? hebben we dat (nu) wel nodig op onze scholen? Daarover vond ik een zeer informatieve folder op de site van ICT op School. Multimedia (o.a. aanbod & opslaan van video), een tool om een harde schijf op het web aan te bieden, 3D-werelden en nog veel meer toepassingen komen het best tot hun recht als dat gaat via breedbandverbindingen. Maar zijn dat ook de toepassingen waar het onderwijs van droomt?

Dialogic innovatie & interactie verricht in opdracht van SURFnet, Kennisnet Ict op School en Nederland BreedbandLand onderzoek naar hoe het onderwijs breedband in het onderwijs gebruikt of zou willen gebruiken. Door mee te werken aan het onderzoek help je de aanbieders van (breedband)internet hun diensten en -toepassingen zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het onderwijs. Invullers van de enquête krijgen op verzoek een digitale versie van het eindrapport toegestuurd. Dus heb je nog een kwartiertje? Surf dan naar het enquête-formulier en laat weten wat jij zou willen met breedband op school!

Geen opmerkingen: