dinsdag 9 mei 2006

Literair lezen en creatief schrijven

logo Stichting LezenAfgelopen week kreeg ik een persbericht toegestuurd over een onderzoek dat uitgevoerd is in opdracht van Stichting Lezen door Hein Broekkamp en Eva Smallegange, o.l.v. Tanja Janssen van de ILO (UvA). Het onderzoek is verricht onder jongeren van 16 en 17 jaar. De onderzoeksvragen waren:

  1. Zijn sterke literatuurlezers beter in creatief schrijven dn zwakke literatuurlezers?
  2. zijn sterke creatieve schrijvers beter in literair lezen dan zwakke creatieve schrijvers?

Uit het onderzoek blijkt dat er een positieve relatie bestaat tussen literair lezen en creatief schrijven bij jongeren. Met andere woorden: jongeren die goed zijn in creatief schrijven zijn betere literaire lezers en andersom. Om literair lezen te bevorderen zou het onderwijs er daarom goed aan doen om meer aandacht te besteden aan creatief schrijven. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om het creatief schrijven weer een plaats te geven in het literatuuronderwijs aan jongeren, omdat dit de leesattitude positief kan beïnvloeden.

Ik ben blij met deze aanbeveling. Ik ben een groot voorstander van het bevorderen van creativiteit in het onderwijs op alle mogelijke manieren. Creativiteit is een talent dat ik in verband breng met autonoom denken, kritisch denken en (zelf-)reflectie. En dat zijn volgens mij zaken die in deze maatschappij van grote waarde zijn. Creatief schrijven lijkt mij een goede manier om dat talent in leerlingen te stimuleren. Vandaar dat ik de conclusies van de onderzoekers toejuich: ik denk dat creatief schrijven niet alleen waarde heeft voor het vak Nederlands, maar voor alle vakken!

Geen opmerkingen: