woensdag 24 mei 2006

Richtlijnen bronvermelding voor het VO

logo LWSVODe LWSVO (afkorting van Landelijke Werkgroep voor Schoolmediathecarissen in het Voortgezet Onderwijs, maar tegenwoordig kort benoemd als 'vereniging van onderwijsmediathecarissen') heeft sinds gisteren een richtlijn voor het vermelden van bronnen in werkstukken e.d. Ze zijn niet zomaar over één nacht ijs gegaan om die richtlijn op te stellen: er is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe scholen er tot nu toe mee om zijn gegaan, wat in het HBO en WO gebruikelijk is, en wat de algemene richtlijnen zijn hiervoor. Op basis van deze informatie hebben zij een richtlijn opgesteld waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de officiële standaarden, maar ook aan de mogelijkheden van de leerlingen. Elementen uit de officiële richtlijnen die (nog) niet noodzakelijk zijn voor de doelstellingen van het voortgezet onderwijs, zijn geschrapt. Tot slot hebben ze de gekozen regels vertaald in korte en praktische richtlijnen.

Het resultaat mag er zijn: een voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs goed leesbare, en praktisch zeer uitvoerbare richtlijn voor de vermelding van boeken, kranten- en tijdschriftartikelen en elektronische bronnen.

Ik ben heel blij met deze aktie. Ik weet dat leerlingen soms per vak op verschillende manieren hun bronnen moeten vermelden. Een landelijke richtlijn zou daarin verbetering kunnen brengen, wat ik van harte hoop!

Mijn zeer welgemeende omplimenten aan de LWSVO-werkgroep Bronvermelding!

4 opmerkingen:

Sybilla zei

Tja, mijn dochter liep nog tegen verschillende opvattingen over bronvermelding aan bij haar profielwerkstuk.

Jammer dat dit nu voor haar alweer te laat komt...

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Sybilla,

Gelukkig maar dat ze niet ver hoefde te zoeken naar deskundigheid op dit gebied ;-)

Jos van Helvoort zei

Inderdaad een heel goed initiatief. Zie ook mijn post op: http://josvanhelvoort.blogspot.com/2006/05/richtlijnen-bronvermelding-voor-het-vo.html

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Jos,
het zal inderdaad niet makkelijk zijn om alle docenten op een school op één lijn te krijgen. Als je een keer hebt geleerd iets op een bepaalde manier te doen, dan is het lastig om jezelf een nieuwe manier aan te leren. Maar ik hoop dat docenten het voordeel zullen zien van één methode van bronvermelding voor de hele school, en dat ze blij zullen zijn als de mediatheek/mediathecaris van de school daarbij een coördinerende rol speelt.