woensdag 31 mei 2006

Stimulus: mooi Vlaams lesmateriaal

Stimulus
Onlangs werd ik gewezen op een Vlaams project: Stimulus, met het verzoek hieraan aandacht te besteden in mijn weblog. Met veel plezier voldoe ik hierbij aan dat verzoek!

Uit de mail:
Stimulus is een gratis educatief digitaal computerspel in de vorm van een ICT-toepassing met simulaties, modellen, video- en spelelementen voor de 1ste en 2de graad gewoon secundair onderwijs. Stimulus is modulair opgebouwd rond een thema, geplukt uit de leefwereld van jongeren en gegoten in een spelformaat. Momenteel biedt Stimulus online twee modules aan in het vakgebied chemie, 'de vuurwerkfabriek' en 'waskracht' en één module binnen het vakgebied technologische opvoeding.
Ik ben het niet eens met de schrijver dat Stimulus een computerspel is: sommige onderdelen zou je m.i. kunnen aanduiden als simulatie, maar de modules verschillen behoorlijk van elkaar en de ene module bevat meer simulatie-elementen dan de andere. Maar game, simulatie of iets anders: ik vind Stimulus wel mooi materiaal dat heel goed gebruikt kan worden in de lessen scheikunde (de modules vuurwerk en zeep) en de lessen techniek of natuurkunde (de module GSM). Aardig vind ik dat het ook binnen het traditionele onderwijs vrij gemakkelijk ingezet kan worden en dat leerlingen er goed zelfstandig hun weg in kunnen vinden.

Bij het lesmateriaal is ook een toelichting gemaakt waarin wordt verteld wat het doel is van Stimulus en hoe het onderdeel 'Vuurwerk' in elkaar zit. Je kunt Stimulus individueel online 'spelen' of downloaden en dan met een aantal leerlingen tegelijk laten spelen. Door je online te registreren als spelleider kun je aan het eind van de resultaten van je spelers laten registreren in een online databank. Een handleiding hoe e.e.a. technisch uitgevoerd moet worden kun je ook vinden via de site van het Didaclab van de Vrije Universiteit Brussel.

Geen opmerkingen: