donderdag 1 juni 2006

Subsidies voor gaming in het onderwijs

MICTHet lijkt wel alsof er steeds meer geld beschikbaar komt voor gaming, de laatste tijd. Ik meldde hier anderhalve maand geleden al dat de overheid 10 miljoen steekt in een onderzoeksprogramma rondom games en waarvan de uitvoering in handen is van het Center for Advanced Gaming and Simulation. Vorige week was ik bij de presentatie van het actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT, en daar hoorde ik dat er in principe daar ook geld beschikbaar is voor gaming in het onderwijs.

Er kunnen subsidie-aanvragen ingediend worden voor projecten waarin kleine, succesvolle gaming-initiatieven in het onderwijs, in binnen- of buitenland, worden opgeschaald. Dat kan dus gaan om het vertalen van een buitenlandse game, het uitwerken van een game-initiatief van één of meer scholen zodat alle scholen in een regio of in Nederland mee kunnen doen aan dat project, en het mag ook ingezet worden om een game-engine of een basis-game uit te werken tot een aantal bruikbare games voor het onderwijs. Er is veel geld beschikbaar (per project 1,2 miljoen), maar de aanvragers moeten zelf de helft van het geld investeren, dus het is zaak om samenwerking te zoeken.

Wie plannen heeft met games in (of samen met) het hoger onderwijs kan ook een kijkje nemen bij de SURF-Onderwijsvernieuwingstender 2006, de tweede ronde.

Geen opmerkingen: