vrijdag 30 juni 2006

Subsidies Stichting TQ-NL

Stichting TQ-NLNa een lang traject van wikken en wegen, adviezen van leerlingen en natuurlijk ook het maken van allerlei officiële afspraken, konden we gisteren bekend maken welke scholen komend schooljaar subsidie gaan ontvangen van Stichting TQ-NL. Uiteindelijk zijn er van de 81 aanvragen 10 positief beantwoord: 5 uit het basis- en 5 uit het voortgezet onderwijs. Ik heb Stichting TQ-NL mee mogen helpen om het subsidietraject vorm te geven en uit te voeren, en ik heb ervan genoten. Wat ik zo bijzonder vond van dit traject was dat leerlingen zo'n duidelijke rol hebben gekregen bij de beoordeling van de aanvragen. Ik heb zelf een aantal van die leerlingenbesprekingen bijgewoond, en was erg blij met hun input en positieve commentaren. Het belangrijkste wat ik ervan heb geleerd is dat het toch erg belangrijk is dat ik steeds de leerlingen blijf vragen naar hun mening. Ik dacht namelijk dat ik zelf wel een redelijke inschatting kon maken van hun ideeën, maar soms zat ik er hopeloos naast!

Ik ben blij Stichting TQ-NL ook volgend schooljaar weer een subsidieronde start, en nog blijer dat ik weer adviezen mag gaan vragen aan leerlingen! Dus als je nog een leuk plan hebt waarvoor je subsidie wilt vragen volgend schooljaar, of je wilt een groep van jouw leerlingen laten adviseren welke aanvragen volgens hen gehonoreerd moeten worden, wacht dan op de subsidieronde van volgend schooljaar of neem alvast contact met me op!

Hieronder het officiële persbericht.

=========================

Ruim een ton aan subsidies toegekend door Stichting TQ-NL

Op grond van de adviezen van zes groepen leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs heeft
Stichting TQ-NL bekend gemaakt welke projecten komend jaar gesubsidieerd gaan worden. Vijf scholen uit het basisonderwijs en een even groot aantal uit het voortgezet onderwijs hebben bericht gekregen dat zij komend schooljaar subsidie zullen ontvangen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een project dat innovatief is in onderwijskundig opzicht en leidt tot verrijking, verandering, vernieuwing of verbreding van het onderwijs. Daarbij speelt het innovatief gebruik van het internet een belangrijke rol. In totaal heeft de Stichting voor komend jaar voor meer dan € 120.000,- subsidie toegekend.

In december 2005 heeft Stichting TQ-NL een subsidietender uitgeschreven. Er kwamen maar liefst 81 aanvragen binnen, waarvan er 48 bestemd waren voor projecten in het basisonderwijs en 31 voor het voortgezet onderwijs. Stichting TQ-NL heeft uit deze aanvragen 32 projectvoorstellen geselecteerd, die het best voldeden aan de opgestelde criteria voor subsidieaanvragen. Deze aanvragen zijn voorgelegd aan commissies van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Stichting TQ-NL heeft tien subsidieaanvragen gehonoreerd op basis van de aanbevelingen van deze leerlingencommissies.

Aangezien samenwerken met andere partijen een belangrijk criterium vormt in de subsidievoorwaarden, werken alle hieronder genoemde scholen, in het kader van hun project, samen met andere scholen of instellingen. In het primair onderwijs is subsidie toegekend aan de Florens Radewijnsschool in Zwolle voor een project waarbij leerlingen een videofilm maken over hun eigen dorp, de Ds. J.L.Pierson-school in Hengelo (GLD) voor een project rondom het vak Wereldoriëntatie en aan PCBS De Mate in Doetinchem voor een project waarbij leerlingen, toegerust met PDA’s en GPS-systeem onderzoek zullen doen in de natuur. OBS De Kleine Beer in Berlicum zal subsidie ontvangen voor een project waarbij leerlingen zelf kunnen bepalen op welke manier ze de lesstof willen leren en in een project van CBS De Vossenburcht in Winschoten gaan leerlingen van die school in gesprek met leerlingen met een visuele handicap om van elkaar te horen hoe hun leven eruit ziet. Het maken van een drempelloze website met oa hoorspelen en drempelloze games is hierbij een belangrijk onderdeel.

Scholen in het voortgezet onderwijs die subsidie krijgen van Stichting TQ-NL zijn het Hooghuislyceum in Oss waar vakoverstijgende lessen ontwikkeld zullen worden rondom het vak natuurkunde en het Hofstad Lyceum in Den Haag voor het ontwikkelen van lessen waarbij leerlingen met behulp van GPS een route gaan uitzetten in een stad en voor een project waarbij leerlingen een film maken. Leerlingen van het Praktijkonderwijs Arkelstein maken, in samenwerking met leerlingen van het vwo Het Vlier (beide VO scholen van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer), een beroepengame en het PENTA college CSG De Oude Maas te Spijkenisse gaat met de leerlingen echte (Supermoto) motorraces houden, met alles wat daarbij hoort: sleutelen, maar ook races digitaal vastleggen, de resultaten analyseren, presentaties geven enz.

Ook komend jaar zal Stichting TQ-NL weer een aantal projecten subsidiëren. De beoordeling van de subsidievoorstellen zal wederom gebeuren met behulp van een aantal leerlingencommissies uit het basis- en voortgezet onderwijs. Aanvragen voor subsidies voor het jaar 2007-2008 kunnen vanaf september 2006 tot 29 december 2006 ingediend worden via de site. Daar zijn ook de voorwaarden te vinden voor het toekennen van een subsidie èn de aanbevelingen van de leerlingencommissies die het afgelopen jaar de aanvragen hebben beoordeeld.

Geen opmerkingen: