dinsdag 29 augustus 2006

The Game Maker's Apprentice

The Game Maker's ApprenticeIn de vakantie heb ik niet alleen gegamed, ik heb ook gelezen over games. Het is heerlijk om tijd te hebben om hele boeken te lezen in plaats van diagonaal allerlei korte artikelen door te werken. Het meest boeiende boek dat ik heb gelezen is 'The Game Maker's apprentice', het nieuw verschenen boek van Mark Overmars (de maker van het programma Game Maker) en Jacob Habgood, Ph.D. student op de Universiteit van Nottingham, waar hij onderzoek doet naar de onderwijskundige mogelijkheden van games.

Ik ben erg enthousiast over het boek. Je kunt het gebruiken om te leren programmeren met Game Maker, maar je leert er ook welke elementen belangrijk zijn om een goede game te bouwen, en hoe je die vorm kunt geven. Ook wordt er aandacht besteed aan het begrip level-design, een onderwerp dat mijns inziens niet alleen belangrijk is voor het ontwerpen van een goede game, maar waarover het onderwijs ook kennis moet hebben.

In de eerste hoofdstukken van het boek wordt uitgelegd hoe je bepaalde games moet maken. De graphics en de geluidseffecten voor die games worden aangeboden via een bijbehorende c.d., en in het boek staat stap voor stap beschreven hoe je de code moet genereren met het programma Game Maker. Als je (zoals ik) geen zin hebt om zelf aan de slag te gaan, dan hoeft dat niet: de complete games zijn ook te vinden op de c.d.

In de volgende hoofdstukken wordt uit de doeken gedaan hoe je de game-mechanics (zeg maar: de onderliggende regels van de game) en daarmee de totale gameplay van deze games kunt verbeteren, door meer competitie of interactie in de games te brengen. Deze tips worden uitgewerkt in één van de games die eerder ontwikkeld zijn. Van deze uitwerking is het .exe-bestand op de cd-rom gezet, zodat je het verschil kunt ervaren tussen de basisversie en de verbeterde versie van de game.

Het volgende deel van 'The game maker's apprentice' is gewijd aan leveldesign. Om een game voor iedereen en gedurende de hele speeltijd aantrekkelijk te houden, moeten er verschillende levels ontworpen worden. Een game mag in het begin niet te moeilijk zijn en aan het einde mag het natuurlijk niet saai worden. En niet alleen de beginner moet aan zijn trekken komen: ook voor de meer ervaren speler moet het spel uitdagend zijn. Ook hiervan worden in het boek voorbeelden gegeven, en de uitgewerkte games zijn als .exe-bestand op de cd-rom te vinden. Ik vind dat een bijzonder interessant onderwerp omdat datzelfde probleem ook speelt in het onderwijs: hoe maak ik de lessen zo dat zowel de snelle leerling als de minder snelle leerling aan zijn trekken komt, en hoe zorg ik ervoor dat de lessen van het begin tot het einde blijven boeien? Ik denk dat op dit punt gamedesigners en docenten en onderwijskundigen elkaar zeker de helpende hand kunnen bieden!

Hetzelfde geldt voor het onderwerp dat daarna wordt behandeld: multiplayer games. Hoe kun je multiplayer games ontwerpen: wat zijn de mogelijkheden en wat de valkuilen? Ook dat is een onderwerp waar we in het onderwijs nog wel eens mee worstelen: hoe laat je leerlingen samenwerken, en hoe bouw je een 'gezonde' concurrentie tussen de leerlingen op? Ook dit onderdeel wordt geïllustreerd met een uitgewerkte game.

Het laatste deel van het boek behandelt de in het programma ingebouwde programmeertaal: Game Maker Language, en AI. Dat is een redelijk 'technisch' hoofdstuk dat bedoeld is voor wie meer wil weten over het programma Game Maker.

Zoals ik al zei: ik vind het boek een aanwinst, niet alleen voor wie meer wil weten over games, maar ook voor mensen uit het onderwijs. Heel sterk (en bovendien goed voor menig uurtje game-plezier) vind ik dat de theorie wordt uitgewerkt in voorbeelden zodat je de effecten van de theorie in de praktijk kunt ervaren. Ik hoop dat er nog een vervolg wordt geschreven op dit verhaal, waarin ingegaan wordt op de mogelijkheden van games in het onderwijs. Jacob Habgood, een van de schrijvers van dit boek, is onderzoeker op dit gebied (naast gamer en game-ontwikkelaar) , en ik ben heel benieuwd naar zijn ideeën daarover, omdat ik verwacht dat hij theorie en praktijk goed samen kan brengen. Maar ook zonder een vervolg is dit boek zeer de moeite waard voor iedereen die wat heeft met games!

Geen opmerkingen: