woensdag 30 augustus 2006

Young 2006

Young 2006Van Dennis Hoogervorst van YoungMarketing kreeg ik een exemplaar van het boekje 'Young 2006', een uitgave van Sanoma uitgevers Young. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het boekje geeft een indruk van wat kinderen en jongeren (tot een jaar of 18) bezig houdt. In het boekje staan teksten uit kranten en onderzoeken en uitspraken van experts op het gebied van o.a. jongerenmarketing. Alle teksten en uitspraken samen geven een beeld van de wereld van kinderen en jongeren van nu: welke trends zijn er te ontdekken bij jongeren, wat vinden ze belangrijk, hoe delen ze hun leven in, hoe gaan ze om met anderen enz. De tekstjes staan gegroepeerd in hoofdstukken:
  • Hun leven;
  • Hun omgeving;
  • Hun vrije tijd;
  • Hun producten;
  • Hun media;
  • Hun bereikbaarheid.

Ik zou het boekje graag willen neerleggen bij leraren en lerarenopleidingen en ze de vraag voorleggen welke gevolgen deze trends hebben voor hun lessen. Ik denk namelijk dat wie goed les wil geven, moet aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. In dit boekje kun je lezen hoe die belevingswereld er op dit moment uitziet.

Ik zou graag op scholen workshops of studiedagen met docenten en leerlingen willen organiseren waarbij onderzocht wordt hoe in het onderwijs gebruik gemaakt kan worden van de trends die hier gesignaleerd worden. Je zou per hoofdstuk kunnen kijken hoe daarmee op dit moment om wordt gegaan, of het wenselijk is om dat te veranderen, en zo ja: hoe. Door leraren en leerlingen hier samen over te laten praten kun je misschien komen tot een nieuwe onderwijsaanpak waarbij leerlingen zich erkend weten in hun eigen wereld, en leren kan beginnen bij de grens van wat ze eerder en/of buiten school al bereikt hebben. Volgens mij kan dat een hele hoop frustratie schelen natuurlijk bij de leerlingen, maar ook bij docenten die soms het gevoel hebben leerlingen bijna niet meer te kunnen motiveren. Een beetje 'marketing' kan in dat geval misschien helpen!

Lees meer over het boekje op MarketingFacts en Mediaonderzoek. Wil je het boekje bestellen? Het ISB-Nummer is 90-13-039189. Je kunt ook een mailtje sturen naar Sanoma Young. Het e-mailadres vind je op hun site.

1 opmerking:

Danniëlle zei

Bedankt voor de tip. Ik ga het aanschaffen voor de vestiging in Sittard.