vrijdag 29 september 2006

GamesParentsTeachers

link naar site GamesParentsTeachersEen heel boeiend initiatief, de site GamesParentsTeachers. Op deze site wordt een poging gedaan om te laten zien dat games niet slecht zijn, maar dat je er juist een heleboel van kunt leren. De site is, zoals de titel al aangeeft, vooral bedoeld voor ouders en docenten. Je vindt er achtergrondinformatie over (de goede kanten van) het maken en spelen van games, en beschrijvingen van games. Een beschrijving van een game bestaat uit 4 onderdelen:
  • een korte beschrijving van de inhoud
  • vragen die ouders kunnen stellen als zij met hun kinderen de games bespreken (bijv. bij het spel GTA San Andreas: 'Are there any things you have to do in the game that make you uncomfortable? Why?'
  • vragen die docenten kunnen stellen als de game gebruikt wordt voor de les (bijv. bij The Sims: 'The Sims could be used as a starting point for a discussion on identity. You could use the game to tackle such challenging issues as personal identity, diversity, and personal, family, and local history.'
  • een vraaggesprekje met een jongere over wat hij/zij vindt van de game.

De games zijn ingedeeld in 'topics': vakken of leerstofgebieden waarvoor de games gebruikt kunnen worden. Daardoor kun je per vakgebied kijken welke games daarvoor ingezet kunnen worden.

Een interessant initiatief, zei ik al, maar ik vind het deel voor docenten erg slecht uitgewerkt, waardoor mijns inziens de site eerder aanleiding zal zijn om games uit het curriculum te schrappen, dan om ermee aan de slag te gaan. De tips die worden gegeven aan docenten zijn namelijk zo algemeen en oppervlakkig dat ik als docent onmiddelijk zou afhaken. Wat moet je met deze opmerking bij het spel 'Rise of nations': 'This game would fit in well to any discussion of world history.'? Of bij 'Half Life': 'This game would fit in well to a discussion about fixing your own mistakes. It would also apply to a unit or discussion on history or philosophy of science.'? Als ik games wil gebruiken in de les, dan zal ik mijn leerlingen tijd moeten geven om die games te gaan spelen. Het kost vele uren om dit soort spellen te doorgronden, dus het moet wel het nodige rendement opleveren om als docent die investering te doen. Een 'discussie over de wereldgeschiedenis' lijkt mij wel een heel brede insteek om leerlingen iets bij te brengen over geschiedenis. Bovendien heb ik sterk het gevoel dat gamers niet zitten te wachten op zo'n discussie; daarmee haal je al gauw alle levendigheid weg die je met gamen juist in je lessen wilt halen.

Waarom dan toch in dit weblog een bespreking van deze site? Omdat ik denk dat de site wel potentie heeft. Het lijkt mij erg goed als deskundigen (docenten en leerlingen, en dan bij voorkeur ook de makers van de games) eens kijken naar wat bestaande games op educatief gebied te bieden hebben. In het onderwijs is veel interesse voor games, maar we zijn er nog lang niet uit hoe die games ingezet kunnen worden. Bij de kleinere games zijn die verbanden vaak nog wel te leggen, maar ik ben ervan overtuigd dat ook de grote (commerciële) games het onderwijs wat te bieden hebben. Wat ik bijzonder vind van deze site is dat er een poging wordt gedaan om dat boven water te halen, en dat daarbij niet alleen aandacht is voor het verhaal van docenten maar ook voor de visie van jongeren, omdat zij goed weten wat de inhoud is van de games, en hoe ze daarmee in een educatieve setting om willen gaan.

Kortom: hier ligt volgens mij nog een mooie klus te wachten voor het (Nederlandse) onderwijs. We hebben al een plek die hiervoor gebruikt zou kunnen worden: de wiki Games2Learn, waarin iedereen die dat wil informatie kan plaatsen over alles wat te maken heeft met educatieve games. Wie (ouders, leerlingen of game-designers) neemt de handschoen op om daarin suggesties te zetten over hoe de al bestaande commerciële games ingezet kunnen worden in het onderwijs?

Geen opmerkingen: