maandag 22 januari 2007

Superheld

Sculpo simuleerspelVorige week hoorde ik over een spel voor basisscholen (Superheld) dat zich richt op 'veilig en redzaam gedrag'. Bijzonder van het spel vind ik dat het zo breed is: het gaat zowel in op veilig gedrag op het schoolplein, als op veilig gedrag op internet en mobiele telefoon. En, ook bijzonder: het is geen computerspel, maar een 'ouderwets' bordspel.

Anders dan je misschien zou verwachten, vind ik dat geen heel vreemde keus. Een bordspel leidt namelijk over het algemeen wat makkelijker uit tot interactie, en dit spel zal inderdaad makkelijk een discussie losmaken tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkracht. En zo'n discussie kan een goede aanleiding zijn om je gedrag te herzien, of om bestaande problemen aan te pakken. Zo'n discussie kan ook wel ontstaan naar aanleiding van een computerspel, maar dat is wat lastiger te realiseren, vooral omdat de meeste van dit soort games single-player zijn, zoals Malle Muis en Gebouw13. Door hierover met elkaar in de klas te praten, leren niet alleen de leerlingen over de mogelijkheden en gevaren van sociaal (internet)verkeer, maar leert de leerkracht ook over wat er in de klas speelt, en de leerlingen gaan de leerkracht zien als een gesprekspartner om dit soort zaken mee te bespreken. Vooral dat laatste vind ik erg belangrijk: uit eerder onderzoek is gebleken dat leerlingen bij problemen op internet zoals cyberpesten, hun docent daar vaak niet over benaderen omdat ze hem/haar niet als een goede gesprekspartner zien bij dit soort zaken. Een gesprek biedt de leerkracht de mogelijkheid te laten zien dat je niet per sé kennis nodig hebt van internet om toch samen te kunnen zoeken naar een oplossing, eventueel door gezamenlijk een derde partij in te schakelen!

Ik heb het spel (nog) niet zelf gespeeld, maar ik zie er dus wel de voordelen van. Ik zou het graag een keer willen spelen: het lijkt mij in ieder geval een goede manier om een ingewikkelde en soms gevoelige problematiek te bespreken op de basisschool!

Geen opmerkingen: