vrijdag 1 juni 2007

Mijn stories

Naar de site Mijn StoriesVorige week verwees ik jullie in dit weblog naar de Soundwalk over Zoetermeer die gemaakt was door Digital Playground. André maakte me in zijn commentaar attent op de prachtige site Podguides.net waar een eenvoudige handleiding te vinden is (plus een podcast-generator) hoe je Podguide (reisgids in podcast-vorm) kunt maken. Het goede van de handleiding vond ik dat die vooral ingaat op de inhoud van de Podguide en niet op de techniek. Dat soort handleidingen zijn namelijk al ruimschoots op het web te vinden, en volgens mij is het bij het maken van een podguide om te beginnen van belang wat daarin komt te staan.

De site Mijn Stories is een ander project waarbij gebruik gemaakt wordt van media om mensen wegwijs te maken in een buurt. In dit geval gaat het er niet om om gebouwen, natuur, beelden enz. in de stad te leren kennen, maar vooral om het leven van de bewoners van een wijk in kaart te brengen. Via de weblogs (over de Transvaalbuurt in Den Haag en de Afrikaanderwijk in Rotterdam) bij de site kun je de vorderingen van het onderzoek volgen.

De basis van MijnStories is een groot sociologisch onderzoek in twee (migranten)wijken in Rotterdam en Den Haag. Er wordt literatuuronderzoek gedaan en er vinden observaties plaats, voornamelijk in de vorm van enquêtes: oriënterende gesprekken, straatinterviews, locatie-interviews en diepte-interviews. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het leven van de wijkbewoners. De onderzoeksgegevens worden op 2 manieren verwerkt: ze worden in een verhaal verwerkt tot een 'buurt(sound)soap', die dus 'uit het leven gegrepen' is. Daarnaast komt er een wetenschappelijke bundel, ondermeer bestaande uit een culturele atlas van de buurt en reeks artikelen.

Aan het onderzoek is een jongerentraject gekoppeld waarbij leerlingen werd gevraagd om een bijdrage te leveren aan Mijn Stories. De opdracht was om over je wijk en leefomgeving te vertellen. In tegenstelling tot het onderzoek waarvoor uitsluitend geluidsopnamen werden gemaakt, konden in het jongerentraject de verhalen met behulp van verschillende media vastgelegd worden, dus bijvoorbeeld ook met foto's of filmpjes.

Net als de Soundwalk vind ik dit een mooi voorbeeld van hoe je de leefwereld van jongeren kunt integreren in het onderwijs, en welke rol media daarbij kunnen spelen. Handig is dat op de site al een aantal onderzoeksvragen geformuleerd staan, en een mooie afbakening van het traject. Leerlingen kunnen daarmee hun voordeel doen als ze zelf een onderzoek willen opzetten over hun eigen wijk of de wijk van de school.

Geen opmerkingen: