woensdag 21 mei 2008

Mediawijsheid

naar de Mediawijsheid KaartVorige week was ik bij de aftrap/opening/start van het Mediawijsheid Expertisecentrum. Dit is een netwerkorganisatie die zich ten doel stelt 'een toename in vaardigheden van mensen te realiseren en bij te dragen aan een bewuste, kritische en actieve houding en mentaliteit van burgers en instellingen in de gemedialiseerde samenleving'. Bij het expertisecentrum zijn allerlei partijen betrokken die zich op de een of andere manier bezig houden met mediawijsheid voor verschillende doelgroepen, dus niet alleen jongeren/leerlingen, maar ook ouderen, mensen in achterstandswijken enz. Maar om te beginnen heeft het netwerk het onderwijs als speerpunt benoemd.

Bij de start van het Mediawijsheid Expertisecentrum werd ook de Mediawijsheid Kaart gepresenteerd, een kaart waarin je kunt zoeken welke initiatieven er zijn op het gebied van mediawijsheid, verdeeld over 8 verschillende thema's:
 • informatie en strategische vaardigheden
 • mediabewustzijn
 • verantwoord gebruik en veiligheid
 • praktische vaardigheden
 • participatie en productie
 • empowerment
 • auteursrecht
 • innovatie.

Een handig overzicht, waarin overigens nog lang niet alle bestaande initiatieven verwerkt zijn. Wie nog een initiatief kent dat nog niet in de lijst is opgenomen wordt van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de makers van de kaart.

Ik vind zelf de kaart handig maar ik vind het voor docenten niet echt makkelijk om in de kaart mogelijkheden te vinden die in de eigen lessen gebruikt kunnen worden. Nog lastiger wordt het als je uit deze initiatieven een doorgaande leerlijn wilt samenstellen. Ik wil hierbij dan ook de makers van de kaart uitnodigen om kant-en-klare ritten (doorgaande leerlijnen) samen te stellen voor docenten. In die doorgaande leerlijnen zouden dan alle aspecten van mediawijsheid uitgewerkt moeten worden. Zo jou je kunnen samenstellen
 • een ritje basisonderwijs, VMBO, Havo, VWO,
 • een ritje gratis/zelf uit te werken initiatieven,
 • een ritje initiatieven met ondersteuning door derden,
 • een ritje dat aansluit bij een visie waarbij leerlingen niet of juist wel volledig vrij worden gelaten op internet,
 • een ritje klassikaal frontaal onderwijs, Montessori-onderwijs, Dalton-onderwijs enz.,
 • een ritje scholing voor docenten, enz.
Waarschijnlijk zijn er bij bepaalde ritjes alternatieve routes mogelijk: die zouden dan in de aanbevelingen verwerkt kunnen worden. Om al die standaardritten te maken zou er ook een lijst opgesteld kunnen worden met criteria wat leerlingen gedurende hun schooltijd zouden moeten leren om mediawijs genoemd te kunnen worden. Voor scholen lijkt het me handig om dit soort zaken benoemd te hebben èn om een lijst te hebben van doorgaande leerlijnen waarin al die zaken aan de orde komen.

Laat het weten als jullie nog meer tips en vragen hebben over de lijst. Ik zal ervoor zorgen dat jullie opmerkingen terecht komen bij de makers van de Mediawijsheidkaart!

3 opmerkingen:

Johanneska zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Johanneska zei

Geweldig idee, precies wat ik probeerde te doen. En dat valt niet mee, je moet gewoon alles doorspitten. In mijn geval om materiaal te verzamelen voor vmbo en docenten. Niet veel mensen zullen door alle materiaal, initiatieven enz. heenkomen. Heel passend om ze ritjes te noemen. Er zou ook routeinformatie gevraagd moeten kunnen worden, jouw lijstje is vast niet uitputtend. Ik hoop dat het er snel komt. Johannes (MediaCaoch)

Margreet-ICT en Onderwijs zei

@Johanneska,
Ik kreeg een mailtje van iemand die bij de Mediawijsheidkaart betrokken is dat hij mijn blogje had gelezen. Ik stuur hem ook jouw reactie door. Ik hoop dat ze de tip oppikken en uitwerken!