maandag 23 november 2009

Zoekhistorie: een verhaal waard

afbeelding van iemand die in de spiegel naar zijn spiegelbeeld kijktWie zich op het web begeeft laat een spoor achter: zoekopdrachten, foto's, blogberichten en tweets, filmpjes en foto's en misschien ook nog wel een profielpagina. Door, met wat zoek- en speurwerk, al die informatie samen te voegen, kun je een beeld krijgen van een heel leven. Zoals ik al eerder blogde: dat kan een bedreiging zijn (als je je niet bewust bent van wat je doet, dan creëer je een imago dat je niet wilt hebben), maar ook heel positief: je kunt heel bewust werken aan je online imago en verkeerde indrukken kan je online vaak makkelijker maskeren dan in real life.

Om duidelijk te maken wat ik bedoel moet je eens kijken naar een van de filmpjes die Google heeft gemaakt van de zoekacties van gebruikers van de zoekmachine. Of de filmpjes ècht gebaseerd zijn op de zoekhistorie van gebruikers weet ik niet, maar ook zonder dat vind ik het leuk om te zien hoe je aan de hand van een aantal zoekopdrachten een (deel van) een mensenleven in kaart kunt brengen.

Maar wat Google kan, kunnen leerlingen natuurlijk ook. Geef ze eens de opdracht hun leven (of het leven dat ze zouden willen leiden) in kaart te brengen door een aantal screenshots te maken van zoekopdrachten en die achter elkaar te plakken. Daarbij kan je ze de opdracht geven om dat verhaal chronologisch te laten vertellen of in flashbacks of om één of meer verhaallijnen te vertellen enz. Je kunt ze ook een reis en de cultuur in een land laten beschrijven door een Engels-/Frans-/Duitstalig land aan de hand van zoekopdrachten. De maker van de leukste reis (gekozen door de leerlingen) wordt natuurlijk beloond met extra punten! Ook voor andere vakken kan je filmpjes laten maken van zoekopdrachten: breng het leven van een politiek vluchteling in kaart aan de hand van zoekopdrachten, vertel over het ontstaan van de kredietcrisis, vertel de geschiedenis van de vrouwenemancipatie of achtervolg een Noordse Stern op zijn trektocht van het Noordelijk naar het Zuidelijk halfrond.

Deze opdracht kan op een aantal punten beoordeeld worden. Allereerst natuurlijk op de inhoud, Om d.m.v. zoekopdrachten iets in kaart te brengen, moet een leerling goed weten wat de belangrijkste punten zijn in die periode. De opdracht kan ook beoordeeld worden op informatievaardigheden: om de goede treffers te krijgen moet de leerling de goede zoektermen gebruiken. Je zou daarbij de opdracht kunnen geven om in ergens vast te leggen welke treffers hij selecteert en waarom: daarmee kan hij laten zien hoe hij gevonden bronnen evalueert. Je kunt de opdracht natuurlijk ook beoordelen op de creatieve kwaliteiten van de leerling. Natuurlijk kan je de hulp van de leerlingen inroepen bij het beoordelen van de filmpjes. Door hen bij de beoordeling te betrekken leren ze 2 keer: als ze zelf een filmpje maken èn door het werk van hun medeleerlingen kritisch te bekijken. Dubbele leerwinst!

Door deze opdracht te geven creëer je ruimte om met leerlingen te praten over hun eigen digitale identiteit: wat is er over hen te vinden op het web en past hun virtuele identiteit bij wie ze zijn of willen zijn?

Laat het me eens weten als je hiermee aan de gang gaat en hoe jij het werk beoordeelt. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen!

Afbeelding bovenaan van inju, gepubliceerd onder CC-by-nc-sa.


Geen opmerkingen: