woensdag 15 september 2010

MediaMachtig: ook voor bibliotheken

Maandag vertelde ik hier over de geboorte van het nieuwe subsidiefonds MediaMachtig. Bij dit fonds kunnen scholen voor (speciaal) basisonderwijs een aanvraag indienen voor een subsidie voor een project waarin leerlingen mediawijs worden in de les. Ik schreef ook dat scholen een belangrijke rol spelen bij MediaMachtig: zij bepalen zelf welke aanvragen gehonoreerd worden en welke niet. Maar dat wil niet zeggen dat MediaMachtig alleen voor scholen is: MediaMachtig is er ook voor organisaties die zich bezighouden met onderwijs, zoals openbare bibliotheken.

Veel bibliotheken hebben al contact met basisscholen, er zijn kennismakingsprogramma's voor de kleuters, acties bij de kinderboekenweek en je kinderjury, scholen kunnen boekenkisten lenen enz. Het aanbod op het gebied van mediawijsheid is over het algemeen wat minder uitgebreid. Dat is jammer: enerzijds kunnen scholen best hulp gebruiken bij het bedenken hoe je mediawijsheid in het curriculum kunt inbedden. Anderzijds hebben heel veel bibliotheekmedewerkers de cursus 23Dingen gevolgd, en zij willen hun expertise graag delen.

Bibliotheken die met mediawijsheid aan de slag willen, kunnen nu samen met scholen een project bedenken waarbij mediawijsheid geïntegreerd wordt in het curriculum. De school kan dan het project uitvoeren en kan daarvoor een subsidie aanvragen van 1000 euro; de bibliotheek meldt zich aan als Maatje bij MediaMachtig en zorgt voor de begeleiding van het project. De kansen zijn er: ik hoop dat basisscholen en bibliotheken die kans grijpen!


Afbeelding
van Enokson, gepubliceerd onder CC-by-nc-nd.

Geen opmerkingen: