vrijdag 5 oktober 2007

Geld voor Open Source projecten

Dinsdag schreef ik dat voor onderwijsvernieuwende ict-projecten subsidie aangevraagd kan worden. Maar er zijn natuurlijk meer potjes met geld. Als je een project wilt uitvoeren en op zoek bent hoe je dat kunt financieren, is het slim om eens een kijkje te nemen op deze pagina van Kennisnet.

Voor wie binnenkort een project wil uitvoeren op het gebied van Open Source of Open Standaarden, is er een nieuw potje. Stichting NLnet, één van de oprichters van Stichting TQ-NL, NLnet biedt zes maal per jaar gelegenheid aan kleinere en opstartende projecten (budget tussen € 0 en € 30.000,00 met een looptijd van maximaal een jaar) om een aanvraag in te dienen voor ondersteuning. De eerstvolgende deadline voor indiening is 1 december 2007 om 12:00 uur 's middags. Voor projecten die aanzienlijk meer budget vragen dan binnen de open inschrijving van NLnet mogelijk is, kan een afspraak gemaakt worden met NLnet om de mogelijkheden door te spreken. De mogelijkheid bestaat dat NLnet ofwel de kosten alsnog voor haar rekening kan nemen, ofwel kan helpen om het project op weg te helpen om andere financieringsbronnen te vinden. Ook co-financiering is niet uitgesloten.

Moodle is een Open Source elektronische leeromgeving die op veel scholen wordt gebruikt. Ik weet dat veel scholen bezig zijn om die software verder te ontwikkelen of samen te laten werken met andere programma's die op school gebruikt worden. Maar het is soms lastig om tijd of geld vrij te maken voor zo'n klus. Je zou hiervoor misschien een beroep kunnen doen op de subsidiepot van NLnet. En misschien zijn er ook wel andere projecten die je op school zou willen doen met Open Source software. Kijk eens op de website van Open Source en Standaarden in het Onderwijs naar deze voorbeelden en laat je inspireren voor projecten op je eigen school. Niet geschoten, altijd mis!

Geen opmerkingen: