vrijdag 23 mei 2008

Mediawijsheid in perspectief

Ga naar de website Mediawijsheid in PerspectiefAfgelopen woensdag schreef ik over de start van het Mediawijsheid Expertisecentrum. Sjaak Jansen, docent aan de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, wees mij op de recent verschenen publicatie en websiteMediawijsheid in Perspectief van de Raad voor Cultuur.

Deze publicatie kan ik iedereen aanbevelen: met een heleboel argumenten wordt duidelijk gemaakt waarom onze maatschappij mediawijs moet worden en wat dat allemaal inhoudt. In de publicatie staan interviews met mensen uit de sectoren cultuur, media, onderwijs, zorg, economie, veiligheid en openbaar bestuur die allemaal hun visie geven op het fenomeen mediawijsheid. Daarnaast bevat het een essay van Karin Spaink die een pleidooi houdt om enerzijds vooral oog te houden voor bescherming van privacy van de burgers en anderzijds het auteursrecht anders in te richten zodat wij als burgers meer toegang krijgen tot onze eigen cultuur zonder dat er allerlei drempels worden opgeworpen door uitgevers en distributeurs.

Ik vind het wel jammer dat tijdens de start van het Mediawijsheid Expertisecentrum deze publicatie niet werd genoemd (of ik heb ergens zitten slapen). Het was mooi geweest als de publicatie aan de aanwezigen uitgereikt was. Ik vind dat wie zich bezig houdt met mediawijsheid, dit boekwerk niet mag missen. Bovendien: ere wie ere toekomt: het was de Raad voor Cultuur die de term 'Mediawijsheid' heeft neergezet en die een fikse aanzet heeft gegeven voor de oprichting van het expertisecentrum. Met hun laatste publicatie bewijzen ze dat ze het onderwerp nog steeds belangrijk vinden en ook scherp in het vizier hebben!

Geen opmerkingen: