donderdag 27 september 2012

Stappenplan 'Dingen om te Doen'

Vorige week heb ik uitgelegd hoe je een blog kunt opzetten voor het project 'Dingen om te doen voor je 13 wordt', waarin leerlingen kunnen vertellen wat ze hebben gedaan en welke resultaten ze hebben geboekt. Maar dat is niet de eerste, noch de enige stap die je moet zetten als je de leefwereld en de leerwereld van kinderen bij elkaar wilt laten aansluiten d.m.v. Dingen om te Doen. Daarvoor zijn meer stappen nodig. Hieronder een overzicht.
 1. Formeer een projectgroep die Dingen om te Doen gaat implementeren in het onderwijs. In deze projectgroep hebben zowel ouders als leerkrachten zitting. Ouders om het project buiten de school te ondersteunen bij het uitvoeren van de activiteiten en het schrijven daarover; leerkrachten om het onderwijs aan te laten sluiten bij de door de leerlingen ondernomen activiteiten.
 2. Bepaal in welke groep(en) of bouw(en) je het project Dingen om te Doen gaat aanbieden:
  • één of enkele groepen of bouwen,
  • de hele school.
 3. Bepaal wie wat gaat doen in het project:
  • communicatie over het project met het schoolteam, de ouders en de leerlingen,
  • samenstellen van een aan de wensen en mogelijkheden van de school aangepaste lijst van activiteiten,
  • voor zover niet aanwezig: zoeken naar aansluitend lesmateriaal (hiervoor mag altijd een beroep op mij gedaan worden),
  • keuze en bouw van een platform waar het project op wordt aangeboden en waarop de leerlingen kunnen vertellen over hun ervaringen,
  • ondersteunen van de leerlingen bij het doen van de activiteiten,
  • ondersteunen van de leerlingen bij het vertellen over hun ervaringen,
  • onderhouden van het platform dat ingezet wordt voor 'Dingen om te Doen'.
 4. Bekijk het overzicht van activiteiten op de homepage van 'Dingen om te doen voor je 13 wordt' en bepaal welke activiteiten je wilt ondersteunen voor welke groep(en) of bouw(en). Let hierbij op:
  • het lesplan en de methode van de groep(en) of de bouw(en) waar het project wordt aangeboden, 
  • een logische opbouw van de activiteiten door de jaren heen, 
  • de omgeving van de school (in Drenthe is het lastig om strandactiviteiten uit te voeren en voor leerlingen die aan de kust wonen zal voor het doen van activiteiten die uitgevoerd worden in een bos, mogelijk transport geregeld moeten worden).
 5. Bepaal welke ondersteuning de leerlingen nodig hebben bij het uitvoeren van de geselecteerde activiteiten en hoe die gegeven kan worden (kunnen leerlingen zelf iemand benaderen om hulp, is er een uitleenmogelijkheid voor materialen, zijn er vrijwilligers die voor transport kunnen zorgen, een oogje in het zeil kunnen houden, helpen bij het gebruik van materialen, software enz.),
 6. Bepaal welk(e) platform(s) (schoolwebsite, wiki, weblog) gebruikt gaat/gaan worden om het project aan te bieden en om leerlingen over hun ervaringen te laten vertellen.Voor het maken van deze keuze, kan gebruik gemaakt worden van de blogpost van vorige week: Een blog opzetten voor 'Dingen om te doen'.
 7. Maak afspraken over hoe de leerlingen vertellen over hun activiteiten:
  • doen ze dat thuis of krijgen ze daarvoor gelegenheid in de les (bijv. bij de taallessen),
  • doen ze dat in woorden of (ook) d.m.v. foto's of video,
  • hoe de leerlingen op elkaars verslagen mogen reageren,
  • wat er wordt gedaan als leerlingen (per ongeluk) ongewenste zaken online zetten.
 8. Bouw het platform. 
 9. Geef bekendheid aan het platform (denk ook aan een artikel in de plaatselijke media) en stimuleer het uitvoeren van de activiteiten bij de leerlingen: rechtstreeks en via de ouders.
 10. Monitor de verslagen op het platform en zorg ervoor dat daarop gereageerd wordt:
  • door middel van lessen die aansluiten op de verhalen van de leerlingen,
  • door middel van reacties van leerlingen, ouders of leerkrachten.
Volgende week zal ik in dit blog toelichting geven op wat lesmaterialen bij Dingen om te Doen.

2 opmerkingen:

Lex Hupe zei

Met enige regelmaat volg ik je "dingen doen" project Margreet. Dit is (zoals ik dat noem) "rijk" onderwijs. Echte ervaringen, waar je in korte tijd heel veel leert. Maar.... wat leer je dan precies? Het lijkt me nou zo leuk om dit eens als een open vraag in de groep te gooien. Laat kinderen zelf ontdekken wat ze nu eigenlijk aan kennis en vaardigheden hebben opgedaan. Daar kan de leerkracht dan een beetje bij sturen en kaderen. Zo houd je het leerproces dicht bij de kinderen en ontwikkelen ze zelflerend vermogen en reflectie. Spannend!

m2cm zei

@Lex,
Helemaal mee eens natuurlijk: bij een evaluatie is het van belang om de kinderen zelf na te laten denken over wat ze hebben gedaan en wat ze dat heeft opgeleverd. En dat kan iets heel anders zijn dan wat jij als volwassene misschien had verwacht. Als leerkracht kan je wel helpen door door te vragen bij de kinderen, bijvoorbeeld door leerlingen te vragen of ze nog meer willen leren over wat ze hebben gedaan. Dat kan dan weer aanknopingspunten bieden voor een vervolgtraject ;-)